Badania DNA mieszkańców Doliny Indusu

Vaghisz Narasimhan z Harvard Medical School wraz z innymi badaczami był w stanie uzyskać próbkę DNA nadającą się do badań z 61 pochówków sprzed 5000 lat. Jest to pierwszy przypadek, w którym naukowcom udaje się pozyskać materiał genetyczny człowieka zamieszkującego w starożytności Dolinę Indusu. 

Cywilizacja Doliny Indusu w starożytności zajmowała tereny przecięte rzeką Indus, czyli obecny Pakistan, północno-wschodnie Indie, Afganistan. Z cmentarza kultury harappańskiej w okolicach miejscowości Rakhigarhi pochodzą groby, które posłużyły do pobierania próbek. Spośród 61 szczątków ludzkich, DNA wyodrębnić dało się tylko z jednego pochówku, kobiety, ułożonej głową na północ, a stopami na południe.  Jest to wyjątkowe badanie, ponieważ ciepło i wilgotność powietrza w tym rejonie globu sprawiają, że materiał genetyczny prędko ulega rozkładowi. Jak wynika z analiz genetycznych harappańczycy byli powiązani ze współczesnymi Południowymi Azjatami. Geny tego jednego osobnika różniły się od genów innych wczesnych kultur rolniczych, z czego wynika, że rozwinęli oni rolnictwo niezależnie. „Byliśmy w stanie zbadać różne związki między pojawieniem się rolnictwa w tej części świata, a ruchem ludzi w tej części świata” – powiedział Narasimhan. Problemy pojawiają się w związku z cechami cmentarzy i generalnej natury kultury Cywilizacji Doliny Indusu, były to miasta wielce kosmopolityczne i pobrany do badań materiał niekoniecznie musi być kompletny do całego regionu i całego społeczeństwa. Tak wypowiedział się wieloletni badacz problematyki starożytnej cywilizacji, Mark Kenoyer, z University od Wisconsin: „Zatem wszystko, co mamy z cmentarzy, nie jest reprezentatywne dla starożytnych populacji miast Indusu, ale tylko dla jednej części jednej społeczności mieszkającej w tych miastach”. Poza tym zaznacza, że złożenie zwłok do grobu było znacznie mniej powszechną praktyką, niż palenie ich, co nie ułatwia sprawy kolejnym badaczom DNA tych kultur.

Źródła: LiveScience, Archaeology.org, zdj. WikimediaCommon 

Bartłomiej Małczyński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*