16 grudnia 1637 roku miała miejsce bitwa pod Kumejkami

Tego dnia 1637 roku miała miejsce bitwa pod Kumejkami

Bitwa pod Kumejkami było to starcie w ramach powstania kozackiego 1637 – 1638 r. tzw. powstanie Pawluka.

Armia koronna dowodzona przez hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego otoczyła tabor kozacki, którym dowodził Paweł Pawluk. Po całodniowych walkach wojska hetmana przerwały tabor, co spowodowało, iż Kozacy rzucili się do ucieczki. Mały tabor pod dowództwem Huni wycofał się nocą.

Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk koronnych, a wynik tego starcia zadecydował o upadku powstania.

Koniecznie obejrzyj jeszcze: Kozackie Termopile w obronie Rzeczypospolitej

Comments are closed.