Bytowski las odsłonił pradawne cmentarzysko z V – VI wieku p.n.e.

Podczas wykopalisk na terenie bytowskiego lasu archeolodzy odkryli około 60 nasypów grobowych pochodzących z V i VI wieku p.n.e. Cmentarzysko to nie było wcześniej znane naukowcom. Prawdopodobnie zbudowała je ludność kultury łużyckiej.

Odkryte cmentarzysko należy obecnie do największych stanowisk kurhanowych na obszarze środkowego Pomorza. Obiekt ten nigdy nie został naniesiony na Archeologiczne Zdjęcie Polski, ponieważ znajdował się w lesie, który jest najtrudniejszym terenem do prowadzenia wykopalisk. Rozwój nowych technologii, w tym możliwość laserowego oznaczania stanowisk umożliwiły archeologom wskazanie nowych, potencjalnych obiektów badawczych. Jedną z lokalizacji stanowiło duże stanowisko kurhanowe pod Bytowem. Badania archeologiczne prowadzone są ze środków i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

To zupełnie nieznane dotąd obiekty. Mamy kolejne stanowisko kurhanowe, nieznane, które będzie podlegało ochronie konserwatorskiej. Dzięki naszym pracom mamy także kolejne stanowisko, które daje nam nowy punkt z grobowcami kurhanowymi w tej części Pomorza – powiedział dr Paweł Szczepanik, archeolog z Bytowa.

Prace wykopaliskowo – sondażowe rozpoczęto na trzech obiektach. W jednym z obiektów natrafiono na ślady jamy grobowej. Pod warstwą spalenizny nie znaleziono jednak przypalonych szczątków ludzkich – co nie wyklucza funeralnego charakteru obiektu. Znaleziono natomiast pojedyncze obiekty, fragmenty ceramiki naczyniowej, pochodzące z wczesnej epoki żelaza – przypuszczalnie ze schyłkowego okresu kultury łużyckiej.

Część badanego cmentarzyska pod Bytowem uległa zniszczeniu wskutek sierpniowej nawałnicy. Według archeologów mogło się tam znajdować dodatkowych kilkadziesiąt pochówków.

Odkryte cmenarzysko ze względu na swoją wielkość dowodzi trwałości osadnictwa w tym regionie. Przyjmuje się, że były to zazwyczaj niewielkie społeczności tworzące małe grupy. Większość kurhanów miała postać grobowców, ale najczęściej pochówki polegały na wsypaniu prochów zmarłego do glinianego naczynia, które ustawiano bezpośrednio na nasypie.

Źródła: radiogdansk.pl

Fot.: fotografia poglądowa

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*