Czy wiecie skąd się wzięło określenie bojkot?

Pojęcie to wywodzi się od nazwiska kapitana Charlesa Boycotta żyjące pod koniec XIX w. (był on ogromnym właścicielem ziemskim), zarządcy majątku w hrabstwie Mayo w Irlandii, który w 1880 r. odmówił swoim dzierżawcom zmniejszenia czynszu, co spowodowało, że wszyscy okoliczni mieszkańcy zerwali z nim stosunki zawodowe i towarzyskie, a przedsiębiorcy zaczęli odmawiać mu świadczenia usług i sprzedaży produktów

„Problemy agrarne w Irlandii stały się ponownie przyczyną poważnego napięcia po nieurodzaju w 1876 roku. Dzierżawców, którzy nie byli w stanie spłacić czynszu bezlitośnie usuwano z gruntów. Bezdomni i pozbawieni szans na przeżycie odpowiedzieli falągwałtownych zajść. W trzy lata później powstała Liga Ziemska wysuwająca program trzech „f”; fair rent – sprawiedliwego czynszu, fixto of tenure – trwałości umowy o dzierzawę, która będzie automatycznie przedłużana pod warunkiem spłacenia renty oraz freedom to sell – czyli prawa do sprzedaży praw do gospodarstwa innemu chłopu. Liga stosowała różne formy presji wobec właścicieli, którzy nie przestrzegali tych zasad i rugowali dzierżawców z uprawianych działek.

W hrabstwie Mayo szczególną bezwzględnością w rugowaniu dzierżawców odznaczał się były kapitan armii brytyjkiej Boycott. Liga zadecydowała, że za karę opuści go całą służba domowa i folwarczna. Dzwi wszystkich sklepów i zakładów zostały również przed nim zamknięte. Boycott pozostał sam z najbliższą rodziną. Do żniw musiał sprowadzić z Ulsteru protestanckich robotników oraz oddział wojska dla ochrony. Pociągnęło to koszty dwukrotnie wyższe od wartości zbiorów. Boycott, jak niepyszny musiał opuścić hrabstwo. Napór mas chłopskich, kierowany przez Ligę Ziemską, na której czele stanęła nowa gwiazda polityki irlandzkiej, Karol (Charles po ang) Stewart Parnell, był tak silny, że parlament brytyjski został zmuszony do uchwalenia w 1881 r. Aktu Ziemskiego poprawiającego warunki dzierżawy ziemi (…)”.

Fragment S. Klimkiewicza „Republika Irlandzka” s. 24-25

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*