Emigracja Ambicji | Recenzja

„Emigracja Ambicji” Edyta Hołdyńska

Edyta Hołdyńska jest dziennikarką i publicystką społeczno-ekonomiczną. Jej publikacje można znaleźć w „Rzeczpospolitej” i „Uważam Rze”.

Książka napisana jest w formie krótkich opowiadań opowiadających o historii ludzi, którzy wyjechali za granice w poszukiwaniu pracy lub też ze względów osobistych.

Czytając tę pozycję ma się wrażenie, że słucha się opowieści snutych przy spotkaniu ze znajomymi. O ile pierwsze dwa, trzy opowiadania czyta się szybko to z czasem idzie, to coraz wolniej. Każda historia jest inna i interesująca, jednak ciężko przeczytać wszystkie naraz, ponieważ temat przewodni każdej jest taki sam, co jest oczywistym założeniem publikacji.

 „Emigracja Ambicji” powstała na postawie wywiadów i rozmów przeprowadzonych przez autorkę z polskimi emigrantami, dzięki czemu nabrała ona autentyczności i nie została przesadzona. Ciekawa też jest pod względem podróżniczym  – każdy z protagonistów spotyka na swojej drodze osoby innych narodowości, dzięki czemu dostajemy między innymi informację na temat różnorodności ich kultur.

Historie bohaterów zaczynają się jeszcze tu, w Polsce. Autorka nakreśla ich sytuację życiową i finansową. Czytelnik dowiaduje się jakie były powody do opuszczenia ojczyzny każdej opisanej osoby. Dokładnie też jest wskazany czas każdej z przytoczonych opowiadań, dzięki czemu znamy dobrze sytuację gospodarczą panującą wtedy w Polsce, co również u większości opisanych postaci i ich pobudek do wyjazdu jest ważną kwestią.

Najczęściej opisywanym krajem jest Wielka Brytania, gdzie odbywały się masowe emigracje Polaków, gdy do wjazdu na teren tegoż kraju wystarczał sam dowód. Każda opowiadana historia jest odmienna, chociaż ma jeden wspólny mianownik – wszyscy zaczynali od najcięższych i nie chcianych przez autochtonów prac. W późniejszej części książki wyczytujemy o  problemach z jakimi musieli sobie poradzić emigranci. Problemy zarówno społeczne, jak i zawodowe. Niektórym udawało się trafiać za granicą na uprzejmych i pomocnych ludzi, inni byli poniżani i obrażani. Bezustannie borykali się z ogromnym poczuciem osamotnienia oddzieleni od rodzin wiele kilometrów. W pracy także różnie się wiodło, Niektórym rodzina ewentualnie przyjaciele, którzy rezydowali wcześniej poza granicami Polski, podpowiadała gdzie się zgłosić, inni zaś musieli szukać na własną rękę nawet przez wiele tygodni.

Wszystkim osobom umieszczonym w opisywanej lekturze z pewnością poprawiła się sytuacja materialna, ale czy był to wystarczający powód aby wyjechać tysiące kilometrów od przyjaciół i rodziny, i codziennie walczyć z tęsknotą? Czy może jednak zdecydowali się wrócić, albo czy mają takie takie dalekosiężne plany? Każdego, którego ciekawią odpowiedzi na te pytania, a także każdego myślącego o wyprowadzce za granicę – zachęcam do przeczytania „Emigracji Ambicji” i zapoznaniu się z fragmentem życia Polaków w innych krajach.

Agnieszka Horemska

ocena recenzenta: 5/6

Zysk i S-ka Wydawnictwo

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*