Fundacja Książąt Lubomirskich – 500 lat dobroczynnych tradycji

Organizacja kontynuuje i rozwija działalność dobroczynną jaką od wielu wieków prowadzi rodzina. Realizuje projekty edukacyjne, historyczne, medyczne i społeczne. Władze organizacji promują naukę wśród młodych osób z zastosowaniem nietypowych, atrakcyjnych metod i zachęcają do odkrywania naszego wspólnego dziedzictwa. Fundacja została właśnie partnerem Historykon.pl

 

Książe Jan Tadeusz Lubomirski

Wśród inicjatyw związanych z historią, w których uczestniczy organizacja, warto wspomnieć o realizowanym wspólnie z Muzeum – Pałacem w Wilanowie, nowym wydaniu pierwszej książki kucharskiej napisanej w języku polskim. Praca nosi tytuł „Compendium ferculorum albo zebranie potraw”. Powstała na rodzinnym zamku w Wiśniczu, gdzie szefem książęcej kuchni był Stanisław Czerniecki. Zdradza on trzy sekrety swojego zawodu, tajemnice dworskich obyczajów oraz opisuje dawne, często zaskakujące smaki. Autorem wstępu jest Fundator, Stanisław Lubomirski – Lanckoroński. Obecnie przygotowywana jest anglojęzyczna wersja książki, która miała wpływ na rozwój polskiej sztuki kulinarnej.

W ubiegłym roku Fundacja była współorganizatorem konferencji „Szansa dla Zabytków 2013”. To forum współpracy i wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań między władzami samorządowymi, przedstawicielami inwestorów oraz konserwatorami zabytków. W wydarzeniu uczestniczył między innymi dyrektor generalny Fundacji Księcia Karola Hank Dittmar oraz ambasador Niemiec w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch.

Fundacja współpracuje również z Muzeum Utraconym. To projekt, którego celem jest uświadomienie skali zniszczeń i grabieży polskiej sztuki, jaka dokonała się podczas II wojny światowej. Łączy się z działalnością Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które podjęło się zadania odnajdywania i odzyskiwania zaginionych dzieł. Prezes Fundacji wziął udział w nagraniu, które dotyczy „Portretu Zdzisława Lubomirskiego” pędzla Stanisława Lentza.

To przykłady kilku inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Zapraszamy również na stronę internetową www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl oraz FunPage (https://pl-pl.facebook.com/pages/Fundacja-Ksi%C4%85%C5%BC%C4%85t-Lubomirskich/133522130118909), gdzie organizacja na bieżąco informuje o swojej działalności.

Wzorców do działania Fundacji dostarczają rodzinne tradycje, a zwłaszcza działalność księcia Jana Tadeusza Lubomirskiego. Żył w czasach zaborów, kiedy tożsamość Narodowa Polaków była szczególnie zagrożona, zaś ludność uboga i w wielu przypadkach pozbawiona szans na godne życie. Książę przez wiele lat był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Instytutu Oftalmicznego w Warszawie, który prowadził badania okulistyczne na poziomie europejskim. Z jego inicjatywy utworzono specjalne zespoły, które pomagały leczyć wzrok ubogim osobom i działały bezpłatnie dla pacjentów. W okresie powstania styczniowego był członkiem Rządu Romualda Traugutta, gdzie pełnił funkcję dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych. Za działania antycarskie został zesłany w głąb Rosji. Przez całe życie prowadził działalność niepodległościową wspierając polskie szkolnictwo. Chronił przed konkurencją ze strony Rosji i Prus polskie organizacje zawodowe, zakładał kasy pożyczkowe. Starał się rewindykować polską sztukę zrabowaną podczas wojen przez Rosjan, między innymi odzyskał pomnik Poniatowskiego stojący przed Pałacem Prezydenckim, jak również odzyskał i wyremontował kolumnę Zygmunta, zakupił polskie zamki w Czersku i Iłży, aby uratować je od unicestwienia. W 1875 roku utworzył Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (dziś siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej). Zakładał wieczorowe szkoły dla rzemieślników i czeladników oraz groszowe kasy oszczędnościowe dla najuboższych. Finansował wydawanie źródeł do historii Polski, czasopism branżowych, organizował bezpłatne biblioteki.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*