Garnek pełen średniowiecznych monet w dolnośląskiej gminie

Na Dolnym Śląsku, w gminie Łagiewniki odkryto gliniany garnek z rzadkimi średniowiecznymi monetami. Wartość znaleziska oszacowano na 2,8 miliona złotych.

W gminie Łagiewniki znajdującej się pomiędzy Wrocławiem a Wałbrzychem, natrafiono na wyjątkowe znalezisko archeologiczne. W odkrytym glinianym garnku okazało się, że ukryto średniowieczne monety z I połowy XIII wieku. Według wstępnej oceny może być to największe tego typu odkrycie od co najmniej 100 lat. W glinianym garnku miało znajdować się około 2800 monet, głównie brakteatów. Znalezisko jest tym bardziej cenne, gdyż brakteaty były bardzo krótko używane. Ich wymiana następowała nawet 2-3 razy w roku i monety przetapiano, by wybić kolejne.

Po wstępnych badaniach, specjaliści poinformowali, że monety pochodzą z warsztatów z Brandenburgii, Saksonii i Śląska. Brakteaty wykonywano z cienkiej blaszki i tłoczono jednostronnie na miękkiej podkładce. Tym samym monety miały wypukły awers i wklęsły rewers. Takie blaszane monety wytwarzano z powodu słabej dostępności srebra i złota. Sytuacja uległa zmianie dopiero po odkryciu złóż srebra pod Pragą. Masowo bite wówczas srebrne praskie grosze z biegiem lat wyparły brakteaty.

„Same brakteaty są wdzięcznym materiałem do studiów mediewistycznych. Dominują na nich przedstawienia antropogeniczne, zoomorficzne, fantastyczne (gryfy, syreny, anioły itp.) oraz elementy architektury (wieże, mury itp.). „Nasze” znalezisko jest w zadziwiająco dobrym stanie. Odciski w większości są wyraźne, a same monety mało zniszczone. Z naszej wiedzy wynika, że do tej pory największe zbiory brakteatów znajdują się w Krakowie i Warszawie” –  stwierdzili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wyrazili przy tym nadzieję, że dzięki wyjątkowemu odkryciu centrum mediewistów będzie teraz Wrocław.

Aktualnie monety trafiły do konserwacji. Następnie poddane zostaną badaniom naukowym, po których planowana jest muzealna wystawa. Wstępnie wartość znaleziska oszacowano na 2,8 miliona złotych.

Źródło: kopalniawiedzy.pl

Fot. Brakteaty znalezione w okolicach Wałbrzycha – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Maciej Polak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*