Geolog na tropie Wikingów. Czy naprawdę Wikingowie porzucili Grenlandie z powodu chłodu?

Dr Nicolás Young, geolog z Uniwersytetu Columbia, który zajmuje się badaniem lodowców reprezentuje pogląd, że wikingowie przybyli i osiedlili się na Grenlandii w najbardziej mroźnym okresie klimatycznym i poddaje wątpliwości dotychczasową tezę, o tym, że opuścili ją 400 lat później z powodu ochłodzenia.

Pokłosiem badań polodowcowych w południowo-zachodniej części Grenlandii i na przyległej do niej Ziemi Baffina były wyniki, które stwierdziły, że zaistniałe zmiany klimatyczne poprzedziły tzw. europejską małą epoką lodowcową. Wyniki badań radioaktywnych wykazują maksymalny zasięg lodowców występujących między 975 a 1275 rokiem.

Według islandzkich sag to właśnie Eryk Rudy około 985 roku sprowadził Wikingów do Grenlandii. Przypłynęli oni swoimi łodziami z Islandii. Niebawem osiedlili się również w Ameryce, gdzie założyli swoje przyczółki. Z nieznanych przyczyn Wikingowie w latach 1360-1460 opuszczali ,,zielony ląd’’. Wtedy też został pokryty lodowcem i stał się miejscem uniemożliwiającym osiedlanie się ludności. Po okresie ocieplenia klimatycznego nastąpiło ochłodzenie się klimatu również w Europie. Współcześnie nie ma podstaw ku temu by sądzić, że ta analogiczna sytuacja miała miejsce w Grenlandii lub w innych miejscach na świecie. Po osiedleniu się ludu wikingów na tej wyspie zdarzały się krótkie okresy ocieplenia, a spadek temperatury rozpoczął się w 1160 roku. Dziś czynnik ten nie możemy uważać za główne znaczenie dla ich pobytu. W związku z tym naukowcy wciąż badają te kwestie by wyjaśnić tą ,,tajemnice’’. W swych tezach uwzględniają wojny jakie Wikingowie staczali z miejscową ludnością czyli plemieniem Inuitami, jak równeż załamanie się handlu kością morsów oraz erozję ziemi, której powodem były nadmierne wypasy. Przypuszcza się, że właśnie te czynniki mogły być kluczowe dla dalszego rozwoju osadnictwa.

Ten wybity geolog Nicolás Young za prowadzenie swych badań do rozprawy doktorskiej na temat lodowców został laureatem Blavatnik Award

Źródło: mediewalia.pl
Zdj. Wikimedia commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*