Hans Frank

4 maja 1945 roku Hans Frank został aresztowany

Tego dnia 1945 roku generalny gubernator okupowanych ziem polskich Hans Frank został aresztowany przez porucznik amerykańskiego wywiadu wojskowego Waltera Steina w bawarskiej miejscowości Neuhaus am Schliersee

Hans Frank został aresztowany 4 maja 1945 roku. Wobec zbliżającej się do Krakowa Armii czerwonej Hans Frank w styczniu 1945 roku uciekł przezornie do Bawarii. W miejscowości Neuhaus am Schliersee urządził filię Generalnego Gubernatorstwa w Polsce. Wraz ze sobą zabrał z Krakowa zrabowane liczne dzieła sztuki.

Został aresztowany przez porucznika Waltera Steina, któremu przekazał dobrowolnie obejmujący wówczas 38 tomów dziennik służbowy, w którym pedantycznie wyszczególnił swoją działalność w Generalnym Gubernatorstwie i który później uzyskał duże znaczenie w procesie norymberskim jako materiał dowodowy.

1 października 1946 roku Frank został skazany na karę śmierci przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Został tam stracony 16 października 1946 roku, w chwili śmierci miał 46 lat.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*