koronacja Bolesława I Chrobrego

18 kwietnia 1025 roku odbyła się koronacja Bolesława I Chrobrego

Tego dnia 1025 roku w Gnieźnie odbyła się koronacja Bolesława I Chrobrego na pierwszego króla Polski

Koronacja Bolesława I Chrobrego, syna Mieszka I, księcia Polski i Dobrawy, czeskiej księżniczki, miała miejsce w 1025 roku. Objął rządy w 992 roku. Co do daty koronacji trwa spór. Niektórzy historycy uważają, że Chrobry od 1000 roku starał się o papieską zgodę na koronację potwierdzającą akt dokonany podczas zjazdu gnieźnieńskiego.

Czy wiesz, że Bolesław Chrobry, rzucał żony, oślepiał buntowników i wygnał braci?

Niezależne źródła proweniencji niemieckiej jednoznacznie potwierdzają, że Bolesław korzystając z krótkiego bezkrólewia w Niemczech kazał się koronować w 1025 roku lecz dokładna data, ani miejsce nie są znane. Natomiast inni uważają, iż w 1025 dokonano tylko odnowienia koronacji z roku 1000 – koronacje wielokrotne są spotykane w tym czasie. Bolesław Chrobry zmarł jednak jeszcze w tym samym roku.

Tak opisuje to jeden z kronikarzy:

W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej (1025), Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć.

Stąd przyjmuje się, że Chrobry otrzymał zgodę na koronację od papieża Jana XIX, mimo nieprzychylnych komentarzy z terenu Niemiec, brak komentarzy ze strony papiestwa.

Stanisław Zakrzewski wysunął koncepcję, iż na koronację nieformalnie zgodził się Konrad II, a papiestwo dopiero zaakceptowało ten fakt, za czym przemawiać mogą wg Jarosława Sochackiego i inne fakty m.in. zgoda Konrada na zachowanie godności królewskiej przez Mieszka II, porozumienie z cesarstwem rządzących Rzymem hrabiów Tuskulańskich (1012-1046), współdziałanie cesarstwa i papiestwa w rozdawnictwie koron, poselstwa Chrobrego do papiestwa tylko w latach 1003-1014.

Comments are closed.