„Historia kołem się toczy. Kultura materialna i niematerialna w odtwórstwie historycznym”

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na II Bydgoskie Seminarium Rekonstrukcji Historycznej „Historia kołem się toczy. Kultura materialna i niematerialna w odtwórstwie historycznym”, które odbędzie się 6 czerwca w Bibliotece UKW.

II Bydgoskie Seminarium Rekonstrukcji Historycznych ma stanowić próbę przyjrzenia się różnorodnym elementom odtwórstwa kultury materialnej oraz zapoczątkować dyskurs naukowy na temat możliwości rekonstruowania kultury niematerialnej. Istotnym zagadnieniem poruszanym na konferencji będzie kwestia problematyki ideologicznej w ruchu odtwórstwa historycznego. Do tej pory zagadnienia te nie były przedmiotem żywych zainteresowań środowisk zarówno naukowych, jak i odtwórczych. Często odtwórstwo polegające na rekonstruowaniu konkretnej sylwetki powiązane jest nie tylko z historycznymi artefaktami, ale również z próbami prezentowania systemu zachowań, wierzeń i postaw społecznych.

plakatŚladami ubiegłorocznej edycji konferencji organizatorzy planują także kontynuować i poszerzać wątek rekonstrukcji w obrębie kultury materialnej na przestrzeni wieków. Przedmioty życia codziennego, militaria oraz precjoza i dzieła sztuki tworzyły zarówno przestrzeń otaczającą człowieka, jak i determinowały jego tożsamość kulturową, a także status społeczny. Intensyfikacja inicjatyw ruchu odtwórczego sprawia, iż współczesne społeczeństwo zyskuje nieporównywalnie większą możliwość kontaktu z odtworzonymi świadectwami historii, aniżeli było to w latach wcześniejszych. W związku z tym, przedmioty prezentowane powinny być możliwie jak najbardziej wzorowane na materiałach źródłowych. Odtwórstwo historyczne będące na wysokim poziomie może stanowić suplement edukacji historycznej na różnych poziomach szkolnictwa oraz ma szansę stać się nową nauką pomocniczą historii i historii kultury materialnej.

Kooperacja przedstawicieli środowiska akademickiego z członkami grup i stowarzyszeń odtwórstwa historycznego może doprowadzić do pełniejszego poznania czasów minionych, pozwoli też spojrzeć na dotychczasowy stan badań, materiał źródłowy z nowej perspektywy. Organizatorzy pokładają nadzieję, iż tegoroczna edycja seminarium stanie się kolejnym krokiem do poważniejszego postrzegania odtwórstwa historycznego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*