„Historia wokół nas” – konkurs dla uczniów gimnazjów i liceów

Do 30 kwietnia uczniowie gimnazjów i liceów mogą zgłaszać się do udziału w ogólnopolskim konkursie „Historia wokół nas” zorganizowanym przez Fundację Macte Animo. Współorganizatorem konkursu, nad którym patronat objął Instytut Pamięci Narodowej jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Historia wokół nas” jest konkursem tematycznym mającym na celu upowszechnienie w środowiskach lokalnych wiadomości o miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956 w najbliższej okolicy. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej i ma sprzyjać kształtowaniu świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, rozwijaniu wśród młodzieży zainteresowań tematyką historyczną, a także pobudzaniu do twórczego myślenia oraz budowaniu umiejętności pracy w grupie.

Plakat_HistoriaWokolNasKonkurs składa się z trzech etapów. Pierwszym etapem jest potwierdzenie chęci wzięcia udziału w konkursie 30 kwietnia 2014 roku. Etap drugi obejmuje przyjmowanie prac konkursowych w terminie do 30 maja 2014 roku. Etap trzeci, czyli uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 21 czerwca 2014 roku w Warszawie. Do dyrektorów szkół w całym kraju trafił list od Fundacji Macte Animo, w którym organizator konkursu zachęca do rozpowszechnienia wiedzy o nim wśród uczniów oraz nauczycieli historii. „Wartością dodaną konkursu będzie nawiązanie dialogu międzypokoleniowego – uczniów, poznających lepiej swoją małą ojczyznę oraz rodziców, dziadków, czy sąsiadów, pamiętających wydarzenia, które przez dziesiątki lat były dokładnie maskowane. Tego typu aktywność z pewnością przyczyni się do animacji życia kulturalno-społecznego, szczególnie w mniejszych miejscowościach” – pisze w liście Karol Kobyliński, prezes Fundacji Macte Animo.

Konkurs ma formułę otwartą, wymagającą aby jego uczestnicy sami zdecydowali, w jaki sposób najlepiej upowszechnić wiedzę o miejscach represji. Praca konkursowa powinna być prezentacją multimedialną dokumentującą upowszechniania wiedzy o miejscach represji komunistycznych. Autorami prac mogą być grupy liczące maksymalnie 6 osób w wieku do 26 lat. Do finalnego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych sześć zespołów, spośród których Komisja Konkursowa wyłoni zespół zwycięski. Zwycięzcom zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci iPhone’ów (dla wszystkich członków grupy zwycięzców), iPadów oraz iPodów. Komisja może przyznać także dodatkowe nagrody.

Nasz konkurs to z jednej strony odpowiedź na coraz większe zainteresowanie młodych ludzi historią najnowszą polski, z drugiej sposób na przywrócenie zbiorowej pamięci miejsc represji komunistycznych na Polakach w latach 1944-1956 – mówi Karol Kobyliński, prezes Fundacji Macte Animo. – Jego efektem działań będzie także rozwijanie zainteresowań historią lokalnej społeczności wśród młodzieży, a także krzewienie postaw obywatelskich – dodaje.

Informacje na temat konkursu, jego organizatorach i partnerach, formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie fundacji www.fma.org.pl, a także na stronach www.zhr.plwww.harcerki.zhr.pl oraz www.harcerze.zhr.pl. Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia profilu na: www.Facebook.pl/FundacjaMacteAnimo

[email protected]

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*