Izraelscy archeolodzy znaleźli doskonale zachowany odcisk pieczęci zarządcy Jerozolimy z czasów Pierwszej Świątyni

W pobliżu Ściany Płaczu w Jerozolimie archeolodzy natrafili na fantastycznie zachowany odcisk pieczęci zarządcy Jerozolimy z czasów Pierwszej Świątyni, która została zniszczona przez Babilończyków pod dowództwem króla Nabuchodonozora II około 2700 lat temu.

Na terenie Jerozolimy znaleziono tuziny starożytnych odcisków pieczęci, w tym również na obszarze Wzgórza Świątynnego. W przeszłości kilka pieczęci zarządcy Jerozolimy („sar ha’ir”), który był najwyższym rangą urzędnikiem w mieście powoływanym przez króla, wytropiono na czarnym rynku. Ale według izraelskich archeologów znaleziona ostatnio bryłka gliny o wymiarach 1,3 na 1,5 cala i grubości około 2 milimetrów jest wyjątkowa, ponieważ stanowi niekwestionowane źródło. „Nasze znalezisko jest wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy pieczęć zarządcy miasta Jerozolimy została znaleziona we właściwym miejscu” – powiedział dr Shlomit Weksler-Bdolah. Górna część odcisku pieczęci zarządcy Jerozolimy ukazuje dwie stojące postacie zwrócone do siebie, choć ich potencjalna tożsamość jest niejasna, ponieważ ich głowy zostały przedstawione jako kropki, bez żadnych specjalnych cech. Oboje ubrane są w prążkowane, sięgające kolan szaty. W dolnej części widnieje inskrypcja napisana starożytnym pismem hebrajskim o treści: „sari’r”, która według ​​archeologów oznacza starożytne hebrajskie słowa „sar ha’ir” lub „zarządca miasta”. Typowe dla tego czasu, ponieważ nie ma żadnych odstępów pomiędzy słowami.

Odcisk pieczęci zarządcy Jerozolimy znaleziono w pobliżu słynnej Ściany Płaczu, jedynej zachowanej do dzisiejszych czasów pozostałości Świątyni Jerozolimskiej. Wykopaliska w tym miejscu prowadzone były od 2005 roku. W ich trakcie archeologom udało się odsłonić pozostałości budynków z okresu Pierwszej Świątyni, i między innymi podczas przesiewania piasku natrafiono na gliniany odcisk pieczęci zarządcy Jerozolimy. Znaleziony artefakt został przekazany burmistrzowi Jerozolimy, który wyeksponuje go w swoim biurze.

Wcześniej i gdzie indziej tuziny odcisków pieczęci z okresu Pierwszej Świątyni, wiele z biblijnymi imionami zapisanymi w starożytnym piśmie hebrajskim, znaleziono podczas wykopalisk w rejonie Miasta Dawida. Pieczęcie potwierdzają teorię, że Jerozolima z epoki żelaza była główną stolicą administracyjną królestwa Judy.

Ludzie współcześni, kiedy chcieli zabezpieczyć „listy” (wcześniejsze niż e-maile) lub dokumenty poświadczone notarialnie, używali do tego celu pieczęci woskowych. Tysiące lat temu, w epoce żelaza, starożytni chronili korespondencję, używając do tego celu wilgotnej gliny, w której odciskano pieczęć. Dziwnym zrządzeniem losu, kiedy Babilończycy spalili Jerozolimę w 589 roku p.n.e., gliniane bulle i ich odciski niczym garnki uległy procesowi wypalenia, dzięki czemu udało się ocalić je od zniszczenia.

Źródła: haaretz.com
Fot: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*