Jak wyglądał śląski zamek Grodno? Nowe ustalenia badawcze

W ramach projektu naukowego studenci z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim przeprowadzili prace badawcze. Efektem tego są nowoczesne wizualizacje przeobrażeń na przestrzeni dziejów wspomnianego obiektu na górze Chojna.

Prowadzone prace odbyły się po raz piąty w ramach cyklu warsztatów pt. „Zamki i cienie” organizowanych przez Koło Naukowe Historii Architektury ArcHist. Prezentowane wizualizacje zabytku są efektem dziewięciu dni mozolnych badań, których celem było odkrycie historii zamku z okresu średniowiecza i renesansu.

„Cała dotychczasowa wiedza o zamku Grodno to ustalenia, jakich dokonał w latach 50. prof. Jerzy Rozpędowski, badając go w ramach swojej pracy magisterskiej. Te informacje bardzo się już zdezaktualizowały, choćby dlatego, że dziś mamy więcej technologicznych możliwości prowadzenia badań takich obiektów. Możemy korzystać m.in. z dronów i skanerów. Dzięki profesorowi Rozpędowskiemu mieliśmy dwie bryłowe rekonstrukcje zamku Grodno – średniowieczną i renesansową. Teraz wiemy już, że średniowieczna warownia wyglądała inaczej niż wszyscy do tej pory sądziliśmy” – relacjonuje prof. Małgorzata Chorowska z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Wizualizacje przedstawiają historię zamku Grodno z perspektywy trzech okresów. Pierwszy pokazuje twierdzę z przełomu XIII i XIV stulecia. Zabytek posiadał wtedy wysoki mur, który go opasał dookoła. Od strony doliny rzeczne znajdował się drewniany ganek, zaś przy dziedzińcu rozchodziły się pomieszczenia gospodarcze takie, jak stajnie, magazyny i kuchnia. Natomiast część mieszkalna książęca znajdowała się nad dziedzińcem.

Drugi model prezentuje wygląd zamku z połowy XIV wieku. Górna część obiektu wówczas została rozbudowana. Z kolei ostatni model odnosi się do epoki renesansu. Prawdopodobnie w tym czasie po pożarze zamek został powiększony o dwie kamienne kondygnacje. Zabytek dodatkowo osłonięto dodatkowym murem kamiennym. W 2018 roku archeolodzy odkryli jego pozostałości razem z bullą papieża awiniońskiego Benedykta XIII.

Wszystkie tablice prezentujące modele zamku w wyszczególnionych okresach zostaną w nim umieszczone w ramach wystawy historycznej. Ponadto studenci dokonali zeskanowania zamku metodą 3D do celów konserwatorskich.

Jak dodaje prof. Chorowska:

Wójt gminy Walim zapewniał, że będzie starał się, by zrealizować studenckie pomysły, które bardzo mu się spodobały. Z pewnością na tych warsztatach nie skończy się nasza współpraca z gminą i zainteresowanie zamkiem. Już teraz wójt zapraszał nas do zorganizowania tam kolejnej edycji i mam nadzieję, że w przyszłym roku faktycznie przyjedziemy tu ponownie ze studentami, bo zadań dla architektów tam nie zabraknie”.

Źródło: swidnica24.pl
Fot. Wikimedia Commons

Ewelina Kazienko

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*