Arka Przymierza

Kolejny przełom w poszukiwaniach Arki Przymierza

Nowe wykopaliska archeologiczne w Izraelu rzucają nowe światło na jedno z miejsc, które w przekazach biblijnych związane jest z obecnością Arki Przymierza.

Mowa o Kiriath-Jearim. Biblia podaje, że w nim stała Arka Przymierza. Naukowcy są przekonani, że miejsce to wzgórze usytuowane na przedmieściach Abu Ghosh, wioski sąsiadującej w niedalekiej odległości z Jerozolimą.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono między innymi w 2017 roku, wzbudziły one zainteresowanie kręgu historyków. Obecnie na szczycie wzgórza znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej Arki Przymierza, co niewątpliwie wiąże się z przesłankami tej cennej relikwii dla chrześcijan w tym miejscu.

Prace archeologiczne zainspirowane zostały dzięki współpracy ośrodków naukowych. Mianowicie za sprawą Uniwersytetu w Tel-Avivie oraz Collage de France, cenionych na świecie uczelni. Eksperci jednoznacznie wskazali, że wzgórze było w przeszłości tworem pracy rąk ludzkich. Cztery masywne, starannie zbudowane ściany oporowe zostały znalezione w tym miejscu, tworząc rodzaj platformy wypełnionej ziemią. Ponadto w trakcie prac zastosowano metodę optycznie stymulowanej luminescencji, aby przybliżyć czas, w którym znalezisko mogło zostać wzniesione.  Metoda wydatowała obiekt na lata 1150 a 770 p.n.e.  Zaś wiemy, że odkryta na tym terenie ceramika pochodzi z kolei z VIII wieku p.n.e.

Profesorowie uważają, że Kiriat-Jearim był używany przez starożytne królestwo Izraela do kontrolowania sąsiedniego królestwa Judy. Wniosek ten jest sprzeczny z przekazem z pierwszej Księgi Samuela, wedle którego wzgórze było używane przez królestwo Judy do kontrolowania królestwa Izraela. Badacze uważają, że oryginalna wersja opowiadania o Kiriat-Jearim została napisana na początku VIII wieku przez autora izraelskiego, i że był on połączony z okresem, w którym królestwo Izraela zdominowało królestwo Judy.

Sama góra stanowiła w starożytności ważne miejsce kultu i administracji. Wedle znawców dziejów tego regionu symbolizuje ona zjednoczenie Królestwa Izraela i Judy. Archeologowie jednak nie poszukują samej Arki Przymierza, interesuje ich jej historia.

Wiemy, że Arka została ostatecznie sprowadzona do Jerozolimy za panowania króla Dawida, ale zniknęła w 587 roku p.n.e. Kolejne prace badawcze zaplanowano na sierpień 2019 roku.

Źródło: foxnews.com
Ewelina Kazienko

One Comment

  1. Piotr Potworny

    znajdą ,znajdą,złoty pociąg też przecież znaleźli ;]

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*