Kolejny sukces archeologów! Pod Kaliszem odkryto monety z XII wieku

W Słuszkowie w powiecie kaliskim odkryto kolejny skarb. Grupa archeologów pod  odnalazła w polu kukurydzy gliniane naczynie ze srebrnymi denarami krzyżowymi oraz kawałkami srebra. Odkrycie ma z pewnością związek z rewelacyjnym znaleziskiem z 1935 roku.

W Słuszkowie w gminie Mycielin w powiecie kaliskim po raz kolejny archeologowie odkryli skarb w pełnym tego słowa znaczeniu. Gdy tylko miejscowy rolnik zgłosił podejrzenie, że ziemia w Słuszkowie może skrywać relikty z przeszłości, dr Adam Kędzierski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk natychmiast podjął się wykonania badań terenowych. Przyniosły one rewelacyjne odkrycie.

Przede wszystkim w ziemi pod kilkudziesięciocentymetrową warstwą ziemi odkryto gliniany garnek z kilkuset egzemplarzami denarów krzyżowych, zarówno tych z pastorałem, jak i perełkowych. Ponadto w garncu znajdują się bliżej nieokreślone elementy srebra. Dokładniejsze badania pozwolą lepiej przyjrzeć się znalezisku.

Na razie zrobiliśmy tylko mały wykop sondażowy. Odkryliśmy górną część garnka i kilkaset monet. Są to głównie denary krzyżowe pochodzące z pierwszych lat XII wieku i związane z palatynem Sieciechem i księciem Zbigniewem. Nie wiemy, ile w sumie ten skarb może liczyć monet. W przyszłym roku potrzebne będą duże badania archeologiczne tego terenu. Wiemy, że kiedyś istniała tam wczesnośredniowieczna osada, ale czy ten skarb wiąże się z osadą? Być może był to skarbiec samego księcia albo któregoś ze związanych z nim możnowładców? – zastanawia się A. Kędzierski.

Nie jest to pierwsze znalezisko na tym terenie. W 1935 roku w tej samej miejscowości odnaleziono największe na świecie skupisko denarów krzyżowych. Wtedy było to około 13 tysięcy elementów srebrnych, nie tylko monet, a także kruszcu gotowego do obróbki.

Źródło: życiekalisza.pl, PAP

Fot. dr Adam Kędzierski / PAN

Maciej Polak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*