Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Do 10 lutego trwa termin zgłaszania prac do udziału w konkursie o Nagrodę im. Janusza Kur-tyki organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki. Tematem edycji w 2017 r. jest: Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami – dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX w.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Formą Na-grody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala w grudniu 2017 r.
Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje przede wszystkim upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej a także promocję osiągnięć rodzimej nauki w wymiarze międzynarodowym.
– Znajomość polskiej historii poza granicami naszego kraju pozostawia wiele do życzenia, nawet w środowiskach naukowych. Dużą barierą jest nieznajomość języka polskiego i mała ilość publikacji polskich historyków w języku angielskim. Liczymy na to, że pierwsza edycja konkursu wpisze się w działania podejmowane przez instytucje Państwa Polskiego na rzecz zmiany tego stanu rzeczy – tłumaczy motywy organizacji Konkursu prezes Fundacji Paweł Kurtyka.
Nagroda im. Janusza Kurtyki jest projektem, którego adresatami są polscy badacze, będący autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2017 r. Patronem Nagrody jest prof. Januksz Kurtyka – polski historyk, były prezes IPN, dla którego historia Polski stanowiła wartość, której poświęcił swoje życie zawodowe.
– Osoba patrona nadaje Nagrodzie nie tylko prestiż, ale też ideę – walki o Polskę podmiotową, kierującą się racją stanu i stawiającą na prawdę historyczną w relacjach wewnętrznych i międzynarodowych, którą kierował się Janusz Kurtyka w swojej pracy w IPN – mówi o osobie pa-trona Nagrody Przewodniczący Rady Programowej Fundacji prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Zgłoszenia do konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki przyjmowane są do 10 lutego 2017 r. w formie poczty tradycyjnej, jak również elektronicznej na adres [email protected].

Więcej informacji wraz z terminarzem oraz regulaminem konkursu odnaleźć można na stronie internetowej www.fundacjakurtyki.pl.
Etap I konkursu sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*