25 lipca 1434 roku odbyła się koronacja Władysława Warneńczyka

Tego dnia 1434 roku odbyła się koronacja Władysława Warneńczyka na króla Polski. Został koronowany w wawelskiej katedrze

Koronacja Władysława Warneńczyka na króla Polski, odbyła się 25 lipca 1434 roku na Wawelu.

Po śmierci Władysława Jagiełły dla wszystkich było jasne, że tron po zmarłym obejmie jeden z jego dwóch synów. Nie ulegało też wątpliwości, że wybór padnie na starszego, Władysława. Jednak wszystkie inne sprawy z tym związane budziły już kontrowersje i prowadziły do różnicy zdań.

Królewicz liczył sobie wtedy dziesięć lat. Przywilej jedlneński przewidywał koronację dopiero po jego dojściu do lat sprawnych (15 lat). Opieka nad małoletnim niekoronowanym władcą oznaczała w rzeczywistości bezkrólewie. Mogło to doprowadzić do utraty wpływów przez Zbigniewa Oleśnickiego i całe stronnictwo z nim związane. Biskup zrezygnował więc z wyjazdu na sobór bazylejski i rozpoczął starania o jak najszybsze przeprowadzenie koronacji. W tych dążeniach poparła go również królowa Zofia Holszańska.

Na zjeździe dostojników wielkopolskich w Poznaniu (czerwiec 1434 roku) Oleśnicki zapewnił sobie ich poparcie w sprawie natychmiastowej koronacji. Jednak opozycja małopolska na zjeździe w Opatowie sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu. Przybycie Oleśnickiego uspokoiło nieco zgromadzonych, ale nie spowodowało złamania opozycji.

Ujawniła się ona ponownie na zjeździe koronacyjnym, gdzie podano wówczas w wątpliwość, czy małoletni król daje wystarczające gwarancje, że po osiągnięciu 15 lat potwierdzi wszystkie przywileje szlacheckie. Dzięki zabiegom Oleśnickiego doprowadzono jednak do kompromisu i odbyła się uroczysta koronacja Władysława Jagiellończyka, a królowa wraz z dostojnikami państwowymi zaręczyła, że potwierdzi on dotychczasowe przywileje.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*