25 lipca 1434 roku miała miejsce koronacja Władysława Jagiellończyka, zw. Warneńczykiem

Tego dnia 1434 roku odbyła się koronacja Władysława Jagiellończyka, zwanego także Warneńczykiem na króla Polski. Został koronowany w wawelskiej katedrze

Koronacja Władysława Jagiellończyka, czy też Władysława Warneńczyka, na króla Polski, odbyła się 25 lipca 1434 roku na Wawelu.

Po śmierci Władysława Jagiełły dla wszystkich było jasne, że tron po zmarłym obejmie jeden z jego dwóch synów. Nie ulegało też wątpliwości, że wybór padnie na starszego, Władysława. Jednak wszystkie inne sprawy z tym związane budziły już kontrowersje i prowadziły do różnicy zdań.

Królewicz liczył sobie wtedy dziesięć lat. Przywilej jedlneński przewidywał koronację dopiero po jego dojściu do lat sprawnych (15 lat). Opieka nad małoletnim niekoronowanym władcą oznaczała w rzeczywistości bezkrólewie. Mogło to doprowadzić do utraty wpływów przez Zbigniewa Oleśnickiego i całe stronnictwo z nim związane. Biskup zrezygnował więc z wyjazdu na sobór bazylejski i rozpoczął starania o jak najszybsze przeprowadzenie koronacji. W tych dążeniach poparła go również królowa Zofia Holszańska.

Na zjeździe dostojników wielkopolskich w Poznaniu (czerwiec 1434 roku) Oleśnicki zapewnił sobie ich poparcie w sprawie natychmiastowej koronacji. Jednak opozycja małopolska na zjeździe w Opatowie sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu. Przybycie Oleśnickiego uspokoiło nieco zgromadzonych, ale nie spowodowało złamania opozycji.

Ujawniła się ona ponownie na zjeździe koronacyjnym, gdzie podano wówczas w wątpliwość, czy małoletni król daje wystarczające gwarancje, że po osiągnięciu 15 lat potwierdzi wszystkie przywileje szlacheckie. Dzięki zabiegom Oleśnickiego doprowadzono jednak do kompromisu i odbyła się uroczysta koronacja Władysława Jagiellończyka, a królowa wraz z dostojnikami państwowymi zaręczyła, że potwierdzi on dotychczasowe przywileje.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*