Zjazd wiedeński

22 lipca 1515 roku podpisano traktat wiedeński

Tego dnia 1515 roku podpisano traktat wiedeński

Traktat wiedeński z 1515 roku był traktatem między Jagiellonami a Habsburgami. Podczas zjazdu 3 monarchów w Wiedniu (17-22 lipca 1515 r.), w którym udział wzięli król Polski Zygmunt I Stary, król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk oraz cesarz Świętego Cesarstwa Niemieckiego Maksymilian I Habsburg, zawarto tzw. układ wiedeński.

Traktat składał się z pięciu dokumentów:

  • Trzy z nich dotyczyły małżeństw pomiędzy Jagiellonami i Habsburgami.
  • Czwarty zawierał zobowiązanie Maksymiliana, iż zakaże sądom Rzeszy wzywać miasta pruskie przed swe oblicze i ściągnie banicję z Elbląga i Gdańska. Dodatkowo cesarz miał nie powstrzymywać mistrza Zakonu Krzyżackiego, Albrechta od złożenia przysięgi wierności królowi polskiemu.
  • Piąty dokument dotyczył adopcji przez cesarza Maksymiliana Ludwika Węgierskiego i mianowanie go jego następcą. 

W wyniku traktatu Habsburgowie zdobyli koronę Czech i Węgier. Jednak nikt nie mógł się spodziewać, iż za jedenaście lat przedwczesna śmierć Ludwika doprowadzi do takiego rozstrzygnięcia. 

Zdjęcie przedstawia zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem, obraz Jana Matejki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*