Listy Norwida i Mickiewicza będą zabezpieczone

Konserwatorzy rozpoczęli prace nad zabezpieczaniem 29 listów poetów doby romantyzmu. Listy z emigracji do tej pory przechowywane były w Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie. Obecnie poddano je konserwacji i zabezpieczeniu w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych we współpracy ze Zgromadzeniem Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie zabezpieczyła łącznie 29 listów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida. Pisma były skierowane do założycieli zgromadzenia, z którymi poeci utrzymywali kontakty. Całość wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W jednym z listów, pochodzącym z roku 1850, C. K. Norwid przesyła Hieronimowi Kajsiewiczowi – jednemu z założycieli zakonu zmartwychwstańców, poemat „Niewola”. Dodatkowo poeta opowiada o braku popularności jego dzieł.

Konserwatorzy poczynili wszelkie starania, aby jak najlepiej zabezpieczyć dokumenty. Uważne studia nad pismami pozwoliły wychwycić pewne ciekawostki, jak na przykład to, że Norwid posługiwał się kilkoma różnymi podpisami. Analiza dokumentów obejmowała: badania atramentów, badania mikologiczne i światło trwałości. Listy oczyszczono i poddano naprawie. Każdy z osobna został zabezpieczony. Archiwum Główne Akt Dawnych dokonało także digitalizacji pism, co pozwoli przeglądać je w formie cyfrowej. Po konserwacji listy będą odesłane do Rzymu.

Źródło: mkidn.gov.pl
Fot. Archiwa Państwowe

Karolina Charchowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*