Łotwa zamieściła w internecie nazwiska agentów KGB

Archiwum Narodowe Łotwy zdecydowało się udostępnić wgląd do tysięcy zdigitalizowanych dokumentów pracowników i tajnych współpracowników radzieckiego KGB.

Zdigitalizowane akta można przejrzeć pod adresem kgb.arhivi.lv. Większość dokumentów jest w języku rosyjskim, w tym wiele jest sporządzonych ręcznie.

Kartoteka, w której znajdują się akta agentów zawiera 10,6 tys. stron. Uporządkowana alfabetycznie lista zawiera spis akt należących do aktywnych pracowników i współpracowników KGB spod końca lat 80. XX wieku. I wydział KGB czyli wywiad, zamieszczał tam też informacje o ludziach, którzy planowali wyjechać za granicę, a także nazwiska potencjalnych współpracowników wywiadu na wypadek wojny lub innej nadzwyczajnej sytuacji.

Kolejna kartoteka, która liczy ok. 4,1 tys. stron zawiera nazwiska agentów pogrupowanych według wydziałów i jednostek KGB. Dane te były wykorzystywane do sporządzania raportów statystycznych dla kierownictwa.

Ciekawą listą jest licząca 75 stron statystyka tzw. nieetatowych pracowników KGB, którzy bez wynagrodzenia okazali „pomoc w działalności kontrwywiadowczej w obiektach transportowych, przemysłowych i niektórych obiektach ministerstwa obrony”. Ten rodzaj agentów-ochotników nie otrzymywał pseudonimów, a tylko określani byli inicjałami.

Akcja udostępnienia tych akt nie była taka prosta, gdyż na Łotwie latami trwała dyskusja czy udostępniać te archiwa. Jednym z ważnych argumentów był fakt, że na początku lat 90. XX w. najcenniejsza część zbiorów mogła zostać wywieziona do Moskwy.

Źródło: belsat.eu
Andrzej Włusek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*