Migracje na półwysep indyjski były wcześniej niż przypuszczano?

Od wielu dekad trwają spory o migracje na półwysep indyjski, które sprawiły, że przodkowie obecnych mieszkańców przywędrowali w te rejony. Do dziś wiadomo skąd dokładnie wędrowano do Indii. W szukaniu odpowiedzi na te pytania może pomóc biologia.

Już w przeszłości prowadzono badania genetyczne, które miały pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania o rodowód współczesnych mieszkańców Indii. Opierały się one jednak na analizie DNA mitochondrialnego, które jest przekazywane z matki na córkę lub też na podstawie genetycznych mutacji w DNA z jąder komórkowych, które wprawdzie jest dziedziczone również po ojcu, lecz analiza uzyskanych w ten sposób danych może budzić wiele wątpliwości. Tym razem naukowcy przebadali chromosomy Y dziedziczone jedynie z ojca na syna oraz DNA pochodzące z jąder komórkowych. Uzyskane dane pozwoliły wysnuć nowe przypuszczenia co do czasu, w którym miały miejsce migracje.

Według badaczy półwysep indyjski zaczął być kolonizowany ponad 50 tysięcy lat temu. Następnie 20 tysięcy lat dotarła tam fala ludności z północy, w tym z Anatolii. W okresie pomiędzy dziewięcioma a pięcioma tysiącami lat temu, na teren współczesnych Indii dotarły ludy z Kaukazu i Iranu. Ponadto w rejonie pomiędzy morzem Kaspijskim i Czarnym w okresie między pięcioma a dwoma tysiącami lat temu pojawiły się ludy należące do kultury gromów jamowych. Co ciekawe odpowiadające im DNA jest silne w linii męskiej i znaczniej słabsze w linii żeńskiej. Możliwe, że przybysze docierali na te tereny jako najeźdźcy, więc mordowali mężczyzn a następnie gwałcili kobiety. Badania te wciąż pozostawiają wiele pytań dotyczących pochodzenia mieszkańców Indii za nierozstrzygnięte. Z pewnością współczesna nauka pozwoli odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących najdawniejszych dziejów nie tylko Indii.

Źródła: livescience.com, bmcevolbiol.biomedcentral.com

Magdalena Makówka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*