Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podczas Targów Dziedzictwo

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych drugiego dnia Targów Dziedzictwo, tj. 6 października br., poprowadzi dwa panele poświęcone konserwacji i digitalizacji dokumentacji historycznej. 4. edycja Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędzie się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Zgodnie ze Strategią Archiwów Państwowych na lata 2010-2020 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wypełnia misję trwałego zachowania oraz zapewnienia powszechnego dostępu do świadectw przeszłości. Skuteczna realizacja tych zadań wymaga od archiwów państwowych znajomości i ciągłego doskonalenia metod zabezpieczania dokumentacji oraz stosowania powszechnie dostępnych narzędzi umożliwiających korzystanie z zawartych w niej informacji.

Działalność edukacyjno-naukowa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Targi Dziedzictwo stanowią odpowiednią przestrzeń do tego, aby specjaliści dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu archiwistyki. Tegoroczne wystąpienie przedstawicieli archiwów państwowych odbędzie się w ramach cyklu Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych. Pierwszy panel poświęcony będzie digitalizacji i udostępnianiu dokumentacji historycznej w Internecie, drugi konserwacji. Dorobek archiwów państwowych przedstawią eksperci z 7 archiwów państwowych, m.in. Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów i Narodowego Archiwum Cyfrowego, które pełni rolę Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych oraz prowadzi największy polski serwis oferujący dostęp do dokumentacji historycznej online: szukajwarchiwach.pl.

W trakcie prelekcji zostaną zaprezentowane m.in. metody zabezpieczania materiałów audiowizualnych i fotograficznych oraz uczytelniania archiwaliów w procesie skanowania multispektralnego. Przedstawione zostaną także praktyczne aspekty korzystania z efektów digitalizacji w działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Panel dotyczący digitalizacji odbędzie się w godzinach 14.00-15.30, a konserwacji 15.30-17.00. Miejscem spotkań będzie sala A na I piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska. Udział w obu częściach jest bezpłatny.

Historia Warszawy w fotografii

Dodatkowo na targach warto obejrzeć wystawę pt. „A jednak jest Warszawa!”. Zaprezentowane zostaną fotografie ukazujące odbudowę stolicy po II wojnie światowej zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza także do obejrzenia filmu pt. „Pamięć Polski”, który prezentuje obiekty polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego i piśmienniczego wpisane na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr. Wojciecha Woźniaka – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa – biskupa Diecezji Włocławskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy – prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*