Narodowa cierpliwość

Czy my Polacy jesteśmy w jakiś sposób obdarzeni nadludzką cierpliwością? W ostatnich latach nowe młode pokolenia powracają do lektury historii Polski, najchętniej do lat II wojny i czasów późniejszych. W tym wypadku najczęściej mowa jest o Powstaniu Warszawskim i konspiracji antykomunistycznej. Z kolei niektórzy docierają dalej i dowiadują się o chwalebnych zwycięstwach husarii w czasach świetności Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wiele młodych osób nie wie jak oceniać niektóre wydarzenia historyczne, a co dopiero jak od starych głów słyszą doniosłą krytykę. Powstania to nie temat jednakowy i liniowy, ale właśnie bardzo złożony i zależny nieraz od poglądów czy punktu widzenia kogoś kto w ten temat się zagłębia. Niezależnie od różnicy zdań temat powstań czy też innych wydarzeń historycznych warto wyróżnić jedno: my Polacy to mamy cierpliwość!

flagiWiększość młodych ludzi gdy słyszy słowo „historia” rozumie je tylko jako nazwę przedmiotu szkolnego, w którym pani nauczycielka chce abyśmy… no właśnie co ma na celu dzisiejsza edukacja historyczna? Wybiórcze nauczanie czy obrzydzenie? Ciężko stwierdzić, ale trzeba zauważyć pewne ciekawe zjawisko wspomniane wcześniej. Spora liczba młodych ludzi od szkoły podstawowej do studentów przejawia dzisiaj spore zainteresowanie historią. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie wpływ na taki obrót sprawy ma środowisko, w którym się na co dzień funkcjonuje oraz nasza narodowa cierpliwość. Historia naszego narodu dobrze zna takie przypadki, kiedy podczas silnej germanizacji czy rusyfikacji polska młodzież chętnie sięgała po lekturę historii Polski, czy też rozmaitą literaturę patriotyczną. W tym momencie warto zaznaczyć, że dzisiaj historia w formie przedmiotu szkolnego jest bardzo nieatrakcyjna dla ucznia. Więc skąd to rosnące zainteresowanie swoim dziedzictwem? Osobiście myślę, że to jest chęć odkrywania prawdy o naszej historii na nowo. Nawet w szkołach, jeśli omawia się nasze zwycięstwa, czy to militarne czy kulturowe, nie są te informacje odpowiednio wyeksponowane, co dla uczniów jest bardzo ważne i dotyczy to nie tylko tego jednego przedmiotu. Każdy młody Polak widząc innych, którzy często poruszają tematy naszej historii zaczyna sam poszukiwać informacji i oceniać je własnym spojrzeniem w przeszłość. Zaczyna zauważać, że mieliśmy wspaniałą historię nawet przez lata zniewolenia. Można w takim przypadku czuć dumę i nie wstydzić się mówić o historii Polski, co dzisiaj często nie jest takie oczywiste. Niektórzy dalej uważają, że poszczególne wydarzenia takie jak na przykład liczne powstania są dla nas wstydem. Ten czas mija i już młodzież jest w pewnym stopniu wolna od zatrucia umysłu przez propagandę innych państw. Najważniejsze, że młodzi ludzie przejawiają chęci odkrywania historii na nowo. Dowodem może być choćby coraz częstszy widok osób w patriotycznych koszulkach na ulicy i wbrew pozorom i głupiemu gadaniu większa część tych osób dobrze wie co nosi i jak to do niego przemawia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*