Nie żyje prof. Karol Modzelewski – historyk średniowiecza

Dzisiaj w Warszawie w wieki 81 lat zmarł Karol Modzelewski – jeden z dysydentów w PRL, więzień polityczny, historyk średniowiecza i polityk.

W 1964 roku zasłyną napisaniem „Listu otwartego do partii”, w którym krytykował odejście PRL od ideałów socjalistycznych. Z tego powodu został usunięty z partii, co poskutkowało, że przeszedł do opozycji. Mocno związany z ruchem Solidarność, przez co wielokrotnie więziony.

Swoje szlify zdobywał u boku prof. Aleksandra Gieysztora, wybitnego mediewisty. Specjalizował się w historii wczesnego średniowiecza, a jego doktorat został poświęcony historii państwa pierwszych Piastów.

Był pracownikiem Instytutu Historii PAN. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim i Warszawskim. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora.

Fot. Wikimedia Commons

Andrzej Włusek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*