Michaił Gorbaczow

30 sierpnia 2022 roku zmarł Michaił Gorbaczow

Tego dnia 2022 roku zmarł Michaił Gorbaczow

W wieku 91 lat po ciężkiej i przewlekłej chorobie zmarł ostatni i zarazem jedyny prezydent Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow. Według informacji prasowych były przywódca już w lipcu trafił do szpitala w złym stanie.

Cierpiał na cukrzycę i dodatkowo miał spore problemy z nerkami. Zostanie pochowany na moskiewskim cmentarzu Nowodziewiczy obok swojej żony Raisy, która zmarła w 1999 roku.

Gorbaczow od najmłodszych lat związany był z polityką. W 1952 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Po śmierci Stalina był gorącym zwolennikiem reform destalinizacyjnych. Gdy ukończył studia, rozpoczął wspinaczkę po szczeblach politycznej kariery.

W 1970 roku został członkiem Komitetu Centralnego, a w 1978 roku sekretarzem do spraw rolnictwa. Rok później został włączony w szeregi Biura Politycznego. 11 marca 1985 roku podczas nadzwyczajnego plenum KC został wybrany na sekretarza generalnego KC KPZR. Był to bardzo trudny okres dla ZSRR, zmagającego się z kryzysem gospodarczym.

Gorbaczow był zwolennikiem reform gospodarczych, które zainicjował w 1986 roku pod hasłem „pieriestrojki” czyli tzw. przebudowy. Program ten miał ukrócić korupcję, zwiększyć swobody obywatelskie i oczywiście zmodernizować gospodarkę.

Próby reform spotkały się z oporem wewnątrz partii, dlatego też Gorbaczow poszedł dalej i w 1987 roku ogłosił demokratyzację. Pierwszym tego efektem były wybory prezydenckie. Co prawda miały one miejsce wewnątrz powstałego w 1988 roku Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR, ale byłą i to i tak istotna zmiana.

Dzięki temu w maju 1989 roku Zjazd Deputowanych Ludowych wybrał Gorbaczowa na pierwszego prezydenta ZSRR. Następnie w marcu 1990 roku zostały przeprowadzone wolne i równe dla wszystkich wybory.

Trudna sytuacja wewnętrza ZSRR, jak i koniunktura międzynarodowa spowodowały, że Gorbaczow zgodził się na ogłaszane przez wchodzące w skład ZSRR republiki deklaracje suwerenności, w tym też samą Rosję. Był to de facto rozpad i upadek Związku Radzieckiego. Wydarzenia osłabiające ZSRR, jak i samą Rosję na arenie międzynarodowej oraz sytuacja na Litwie spowodowały, że popularność Gorbaczowa zaczęła maleć, co 19 sierpnia 1991 roku doprowadziło do wybuchu puczu moskiewskiego.

Ostatecznie pucz zakończył się fiaskiem, ale Gorbaczow cały czas tracił na korzyść Borysa Jelcyna, stającego się nowym bohaterem narodowym. Gdy prezydent Federacji Rosyjskiej, którym w tym czasie był Borys Jelcyn, utworzył w 8 grudnia 1991 roku Wspólnotę Niepodległych Państw, Michaił Gorbaczow 25 grudnia 1991 złożył urząd prezydenta, już faktycznie nie istniejącego Związku Radzieckiego.

W późniejszym czasie próbował wrócić do polityki, ale jego nieudany start w wyborach prezydenckich w 1996 roku oraz nie mająca żadnego wpływu założona przez niego partia spowodowały, iż ostatecznie wycofał się z czynnej polityki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*