Witold Kieżun

12 czerwca 2021 zmarł prof. Witold Kieżun

Tego dnia 2021 zmarł prof. Witold Kieżun, polski ekonomista

Profesor Witold Kieżun był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem powstania warszawskiego oraz wybitnym ekonomistą.

Witold Kieżun urodził się 6 lutego 1922 roku w Wilnie. W 1931 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Warszawy. Tutaj zastała go II wojna światowa, podczas której brał udział w konspiracji.

Witold Kieżun służył w pułku „Baszta”, w batalionie „Karpaty” kompanii K-4. Po jej rozbiciu na początku 1944 roku utracił kontakt z oddziałem i dołączył do batalionu „Gustaw”.

Podczas Powstania walczył na terenie Śródmieścia pod pseudonimem „Wypad”. Uczestniczył m.in. w ataku na Komendę Policji i kościół św. Krzyża, gdzie wykazał się wielkim bohaterstwem. Podczas tej akcji wziął do niewoli 14 jeńców zdobywając ich broń oraz amunicję.

Za swoje zasługi we wrześniu 1944 roku został odznaczony przez generała Tadeusza Bora-Komorowskiego orderem Virtuti Militari.

Po powstaniu uciekł z niemieckiego transportu, wiozącego żołnierzy do obozów jenieckich. W marcu 1945 r. został aresztowany w Krakowie przez NKWD i zesłany do łagru w Krasnowodzku. Do kraju powrócił na mocy amnestii w 1946 r.

Następnie rozpoczął studia prawnicze na UJ. Podjął pracę w Narodowym Banku Polskim. W 1964 roku uzyskał stopień doktora w Szkole Głównej Planowania i Statystki, a po pięciu latach uzyskał habilitację. Był kierownikiem Zakładu Prakseologii Polskiej Akademii Nauk.

W roku 1975 uzyskał tytuł profesora. Wykładał zarządzanie na wielu zagranicznych uczelniach, m.in. Temple University w Filadelfii czy Uniwersytecie w Montrealu. Pomagał w Burundi w budowaniu nowoczesnej administracji.

Z ramienia ONZ pracował też w Burundi, gdzie pomagał w tworzeniu nowoczesnej administracji. Od 1995 roku pracował na Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładał też w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Został utytułowany wieloma odznaczeniami, w tym Krzyże Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Comments are closed.