O miejsce książki w historii sztuki – Państwo i Kościół

Informujemy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Biblioteką Jagiellońską oraz Akademią Sztuk Pięknych w dniach 2-3 marca 2016 roku planuje zorganizować drugą edycję konferencji naukowej O miejsce książki w historii sztuki, pod tytułem Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski.
Tematyka obrad nadal dotyczyć będzie książki artystycznej i jej wpływu na inne dziedziny sztuki. Jednak 1050. rocznica chrztu Polski pozwoliła na uszczegółowienie zagadnień, które tym razem przedstawiamy prelegentom do naukowej refleksji. Przedmiotem badań będą zatem wzajemne stosunki między Państwem i Kościołem odzwierciedlone w sztuce książki. W kręgu zainteresowań mogą znaleźć się, dla przykładu: wizerunki królów w księgach religijnych i świętych patronów w dokumentach państwowych, książki dewocyjne z cudownymi obrazami-palladiami miast i Ojczyzny, ryciny książkowe ukazujące królewskie nekropolie, gloryfikacje postaci życia publicznego, sakralizację uroczystości państwowych lub udział monarchów w obrzędach liturgicznych, motywy religijne zdobiące druki urzędowe i prace historyczne, ekslibrysy dostojników kościelnych i państwowych. Dużo interesujących informacji mogą przynieść także badania nad szatą graficzną podręczników do nauki historii i religii, lektur szkolnych i patriotycznych, ale też zbiorów homiletycznych, mów pogrzebowych, tekstów panegirycznych i apoteoz. Dodatkowo, spośród motywów upiększających książkę chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na ekslibrys, gdyż w roku 2016 przypada 500. rocznica powstania najstarszego w Polsce i w Europie znaku własnościowego, biskupa wrocławskiego, Macieja Drzewickiego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie propozycji wystąpień wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) do 31 października 2015 roku na adres mailowy: [email protected] lub [email protected], jak też tradycyjnie do Oddziału Krakowskiego SHS, ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków.

Wygłoszone referaty organizatorzy planują opublikować na początku roku 2017.

Przygotowanie tekstów: do 15 znormalizowanych stron maszynopisu z dodatkiem najwyżej 6 zdjęć (wydruk + wersja elektroniczna: do 36 tys. znaków, Microsoft Word (6,7), Times New Roman, rozmiar czcionki 12, przypisy dolne, zdjęcia w PDF, JPG), ze skorowidzem osób oraz jednostronicowym streszczeniem w języku angielskim (do 1800 znaków). Termin przesłania na wskazane wyżej adresy: do końca maja 2016 roku. Niniejszym informujemy, że koszty przejazdu i noclegów ponoszą uczestnicy konferencji. Zapewniamy pomoc w rezerwacji miejsca w hotelu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*