Obchody Dnia Podchorążego we Wrocławiu

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, studenci wrocławskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki uczestniczyli w uroczystej zbiórce.

– Dzień Podchorążego to szczególne święto nawiązujące do pięknych kart poświęcenia młodzieży wojskowej w walce o niepodległość Ojczyzny. W nocy z 29 na 30 listopada podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty zdobywając Belweder, rozpoczęli zbrojne powstanie przeciwko caratowi. Nasza Uczelnia ma honor kontynuowania i pielęgnowania tradycji bohaterów Listopadowej Nocy – powiedział w przemówieniu pełniący obowiązki Rektora-Komendanta płk dr Piotr Pertek.

W obchodach wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: poseł Ewa Wolak, Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, Przewodniczący Konwentu Uczelni gen. broni Zbigniew Głowienka, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Wojciech Ołdyński, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei gen. dr inż. Józef Hałyk, Arcybiskup Metropolita Wrocławski ks. abp. Józef Kupny, delegacje zagraniczne, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocławia, duchowni, byli komendanci wrocławskiej uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.

– Wszem i wobec wiadomym się czyni, iż roków temu 184, umiłowaniem Ojczyzny kierowani, podchorążowie zacnej Alma Mater, rewolucyję przeciw carskiemu despotyzmowi uczynili. Dzień ten Powstaniem Listopadowym zwany a pro memoriał szlachetnych i znacznych czynów wolności i niepodległości Narodu, świętem podchorążackiej braci obwołany został – tymi słowami sierż. pchor. Piotr Bartosiński, honorowy komendant, rozpoczął odczytywanie ordonansu.

W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby dyżurnej WSOWL, a następnie symboliczne przekazanie władzy jej słuchaczom. Z tej okazji Rektor – Komendant wręczył podchorążemu szablę – symbol zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie dowodzenie nad poszczególnymi kompaniami szkolnymi objęli studenci wojskowi.

Jednym z punktów zbiórki było wręczenie wyróżnień. Za wybitne zasługi, Rektor-Komendant wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką w III stopniu ppłk. Jacka Szlęka. Za uzyskanie średniej oceny nie niższej niż 4,51, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wzorową postawę, najlepszym słuchaczom nadano tytuł honorowy „Wzorowy Podchorąży”. Odznaki otrzymali: sierż. pchor. Sebastian Forjasz, sierż. pchor. Mateusz Szelągowski, sierż. pchor. Mateusz Kotas, sierż. pchor. Dariusz Sycz, sierż. pchor. Wojciech Tyniec i plut. pchor. Agata Pietroszek. Prezes Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Ryszard Ejchelkraut otrzymał od Rektora-Komendanta „Honorowy Kordzik WSOWL”.

Kolejnym elementem uroczystości był niezwykle barwny pokaz sztucznych ogni. Fajerwerki symbolizowały pożar Browaru na Solcu w Warszawie, którego podpalenie w dniu 29 listopada 1830 roku było znakiem do rozpoczęcia powstańczego zrywu przeciwko caratowi.

W nawiązaniu do tamtych wydarzeń studenci ubrani w mundury historyczne zaprezentowali fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „Noc Listopadowa”.

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów prowadzonych przez – pełniących tego dnia honorowe funkcje dowódców – studentów WSOWL. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz złożona z podchorążych kompania honorowa WSOWL.

tekst: mjr Piotr Szczepański

zdjęcia: WSOWL


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*