Obiekty dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku objęte ochroną prawną

Pomorskie służby konserwatorskie objęły obszar dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku lepszą ochroną prawną. W efekcie 26 budynków oraz inne obiekty przemysłowe, znajdujące się na owym terenie zostały wpisane do rejestru zabytków.

Przypomnijmy, że Stocznia Cesarska w Gdańsku powstała w 1871 roku. Zajmowała się wówczas produkcją niemieckich okrętów wojennych. Z upływem czasu zaczęto ją rozbudowywać, co przyczyniło się do otwarcia innych stoczni i zakładów. Po II wojnie światowej na terenie wcześniejszych stoczni niemieckich powstała Stocznia Gdańska, która w ciągu swej działalności wybudowała ponad 1000 statków (kontenerowców, statków pasażerskich, żaglowców). Obecnie rejon ten opanowali prywatni właściciele, którzy rozpoczęli prace budowlane pod nowe inwestycje, wyburzając przy tym obiekty dawnej stoczni. Wywołało to falę protestów i odwołano się do pomorskich służb konserwatorskich o objęcie ochroną prawną kompleksów stoczniowych.

03.11 br. szefowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Agnieszka Kowalska podpisała decyzję o włączeniu do rejestru zabytków obiektów z terenu dawnej Stoczni Cesarskiej. Odrębny wpis stanowi objęcie rejestrem 21 budynków m.in. chodzi o dawną siedzibę dyrekcji stoczniowej, kuźnię, odlewnię, stolarnię (późniejszą formiernię), blachownię (przekształconą w kotlarnię), magazyn (będący potem ślusarnią), stajnię (przeprojektowaną na remizę straży pożarnej), halę budowy maszyn (zmienioną na narzędziownię), kotlarnię, modelarnię (późniejszy centralny wydział mechaniczny), dok z płaską pochylnią, schron przeciwlotniczy.

Do rejestru zabytku trafiło także pięć obiektów przemysłowych (trzy żurawie bramowe oraz dwie pochylnie). Pod ochroną znalazły się również nazwy własne dwóch obiektów (Basenu Dokowego i Nabrzeża Poremontowego) oraz ulic (Kooperantów, Wyposażeniowców, Narzędziowców, Odlewników, Krótką, Dokową).

Do tej pory w rejestrze zabytków znajdowały się tylko trzy obiekty z dawnych terenów Stoczni Gdańskiej: historyczna brama, prowadząca do stoczni; Pomnik Poległych Stoczniowców oraz magazyn torped (historyczna sala BHP, w której w roku 1980 podpisano porozumienia sierpniowe).

Umieszczenie danego obiektu w rejestrze zabytków sprawia, iż nie można go pod żadnym pozorem rozebrać, a wszelkie działania w nim prowadzone wymagają zgody. Prawo daje możliwość nawet wywłaszczenie właściciela owego obiektu objętego rejestrem. Właściciel zaś może liczyć na wsparcie finansowe z różnych źródeł.

Dodajmy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków prowadzi również ewidencję szczególnie wartościowych obiektów. Dotychczas znajduje się ich 81. Mowa o budynkach z terenów postoczniowych (produkcyjnych, biurowych, warsztatowych).

Źródło: dzieje.pl

Zdjęcie: Stocznia Cesarska w Gdańsku (Wikimedia Commons)

Małgorzata Wołoch

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*