18 grudnia 1601 roku zakończyło się oblężenie Wolmaru

Tego dnia 1601 roku zakończyło się oblężenie Wolmaru. Wojska Jana Zamoyskiego zdobyły zamek

Oblężenie Wolmaru zakończyło się 18 grudnia 1601 roku. Wojska polskie hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego zdobyły zamek w Wolmarze. Było to starcie w trakcie toczącej się od 1600 roku wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty. 

Wojska polskie hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego zdobyły zamek, broniony przez szwedzką załogę pod dowództwem Carla Carlssona Gyllenhjelma.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*