Odkryto starożytny rzymski amfiteatr koło Ściany Płaczu w Jerozolimie

Podczas odkopywania drogi do Drugiej Świątyni, pod Łukiem Wilsona archeolodzy przypadkowo odkryli rzymski amfiteatr.

Badacze odkopując znaną drogę do Drugiej Świątyni – Łuk Wilsona odkryli płaskie kamienie umieszczone w kręgu. Początkowo sądzili, że jest to starożytne rondo. Lecz okazało się, że jest to rzymski amfiteatr.

Ponieważ teatr jest zlokalizowany pod zadaszeniem, archeolodzy z Izraelskiego Urzędu Antycznego zauważają, że amfiteatr był prawdopodobnie odeonem nastawionym na koncerty. Ich zdaniem, nie był on nigdy użytkowany. Wskazują na to schody, które nie są w pełni wykute i skałki jako znaki, na których nigdy nic nie było w pełni wyrzeźbione. Zdaniem archeologa Joe Uziel, budowę przerwała najprawdopodobniej rewolta Bar Kochba. Doprowadziła ona do całkowitego zakazu wpuszczania Żydów do Jerozolimy około 136 r. n.e.

Miejsca w teatrze sugerują, że teatr został zbudowany jako obraza dla dawnej żydowskiej społeczności na Świątynnej Górze: jej miejsca zostały zorganizowane tak, że publiczność siadała plecami w kierunku dawnego centrum kultu kultury żydowskiej. Wydaje się również, że kostki bukowe z Drugiej Świątyni, które znaleźli archeolodzy, były wykorzystywane do ławek w teatrze, a kanał odprowadzający został opuszczony, aby ustąpić miejsca osobom siedzącym.

Odkrycie teatru, choć ważne, w dalszym ciągu nie wyjaśnia tajemnicy tego, co działo się na Świątynnej Górze, w okresie między zniszczeniem Drugiej Świątyni a rządami muzułmanów. Nie znaleziono dowodów, częściowo dlatego, że nie są dozwolone wykopaliska na samej Górze Świątynnej.

Teatr pozostawał nieodkryty przez wiele lat, ponieważ został zakopany osiem metrów pod poziomem Ściany Płaczu. Po potężnym trzęsieniu ziemi w 360 r. n.e., mieszkańcy Jerozolimy – zaniepokojeni upadkiem łuki – wypełniali teren brudem i gruzem.

Teatr został ostatecznie otwarty szerszej publiczności w ramach Western Wall Tunnel Tour. Prace wykopaliskowe będą kontynuowane przez kolejne sześć miesięcy.

Źródło: israel21c.org

Emilia Ostapowicz

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*