Piramida w Rapie: przygotowywany jest projekt odrestaurowania

Piramida w Rapie: zgodnie z informacjami przekazanymi przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór, opracowywana jest dokumentacja techniczna, bez której nie będą mogły rozpocząć się prace remontowe zabytkowej budowli w województwie warmińsko-mazurskim.

Tomasz Łaskowski – sekretarz nadleśnictwa, na którego terenie ulokowany jest zabytek – w wywiadzie dla PAP powiedział, iż powstaje program konserwatorski i projekt konstrukcyjno –budowlany, mające na celu uratowanie grożącej zawaleniem piramidy w Rapie. Zgodnie z wydaną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków tzw. decyzją nakazową, prace konserwatorskie rodzinnego grobowca pruskiego rodu baronów von Fahrenheid powinny zostać wykonane do końca tego roku (koszt ok. 1 mln złotych). – Nadleśnictwo nie może sfinansować tej inwestycji z własnych środków, bo w budżecie Lasów nie przewidziano możliwości finansowania przedsięwzięć niezwiązanych z gospodarką leśną. Jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarządzająca mieniem Skarbu Państwa, nie możemy też ubiegać się o dofinansowanie z programów unijnych – tłumaczy Łaskowski.

Nadleśnictwo ma w planach wystąpić o dotacje na ten cel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także pozyskać zainteresowanie organizacji pozarządowych, samorządów oraz osób prywatnych.

W 2015 r. naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili dokładne badania archeologiczno-architektoniczne owego zabytku. Został sprawdzony m.in. stan zachowania konstrukcji, sporządzono trójwymiarowe skanowanie, przeprowadzono również badania antropologiczne znajdujących się w grobowców szczątków.

Przypomnijmy, że piramida w Rapie została wzniesiona prawdopodobnie w 1811 r. Dotychczas była uważana za rodzinny grobowiec pruskiego rodu baronów von Fahrenheid. Dr Jerzy Marek Łapo – archeolog z muzeum w Węgorzewie – twierdzi jednak, że powstała ona znacznie wcześniej i inne było jej przeznaczenie. Pierwotnie miała pełnić funkcję lodowni. Przechowywano w niej lód, który był wykorzystywany w ówczesnej kuchni.

Źródła: dzieje.pl, naukawpolsce.pap.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Małgorzata Wołoch

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*