Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku | Konferencja

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum POLIN zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 roku.

Dyskusje będą się koncentrowały na następujących zagadnieniach:

  • społeczne i polityczne problemy związane z przebiegiem pogromów i recepcja wiedzy o nich;

  • wpływ pogromów na relacje społeczne i polityczne;

  • refleksja metodologiczna i źródłoznawcza w badaniach nad pogromami;

  • pogromy w literaturze i sztuce – reprezentacje;

  • studia przypadków poszczególnych pogromów.

Języki konferencji to angielski i polski.

Konferencja odbywa się w siedzibie Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (pierwszy i drugi dzień obrad) oraz w siedzibie Muzeum POLIN przy ul. Anielewicza 6 (trzeci dzień obrad).

One Comment

  1. Nie mogę już słuchać o antysemityźmie i o pogromach, według mnie ludzie kierują się żołądkiem.

    Zazwyczaj ludzkie zachowania są rozwiązaniami problemu przeżycia, rozwiązaniami zakłócanymi przez tradycję, przywiązanie do zasad i wyznawanych wartości, co u ludów wędrownych lub przybyłych z kądś takich jak Żydzi jest szczególnie skąplikowane. Wydawałoby się że pogromy organizowane przed 1939 rokiem przez polskich chłopów wynikały z obawy o konkurencję w cenach towarów, i były w afekcie. Żydzi nie są sprytniejsi od Polaków i antysemityzm w Polsce się nie przyjmie.
    W Polsce ukrywa się istnienie MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ która te wszystkie pogromy Żydów i mordowanie świadków okradania Żydów w latach 1939-1945 organizuje. W pierwszej kolejności do obozów hitlerowcy wysyłali najbogatszych polskich magnatów i szlachciców których pałace okradano ze złota, którego w Polsce ze względu na SZLAK BURSZTYNOWY było najwięcej w Europie. Formalnie to było złoto wymieniane przez 2000 tysiące lat przez RZYMIAN na BURSZTYN. Żydzi nie mogą ukrywać że mieszkając na Szlaku Bursztynowym byli ludźmi bogatymi, bo takie jest wyjaśnienie holocaustu. Nie możemy ukrywać że niemieckie „kirche” oznacza wiśnie na której niemieccy chłopi się wieszali i oznacza kościół do którego później ich zanoszono, Niemcy w okresie przeludnienia w XVI wieku eksportowali na całą Europę niemieckich żebraków którzy uczyli się okradać miejscowych, a później ze swoim złodziejskim nastawieniem tworzyli mniejszość niemiecką która, w czasie wojny chciała się wzbogacić na miejscowych magnatach i Żydach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*