Pokażą skarby z archiwum

Ekspozycja „Najstarsze, najcenniejsze, najciekawsze… Z muzealnego archiwum” zorganizowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest wyjątkową okazją do poznania cennych zbiorów Muzeum, które ze względów konserwatorskich są na co dzień przechowywane w archiwum. Stanowią one ważne źródło wiedzy historycznej o kopalni w przeszłości oraz zaskakujących ciekawostek.

Cenny zbiór tworzą dokumenty, z których najstarszy pochodzi z 1492 r. – z czasów kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, warto wymienić dokument z 23 IX 1631 r., burmistrza i rajców miasta Wieliczki z jedyną zachowaną pieczęcią przedstawiającą wyciśnięty w czerwonym wosku herb miasta; wyróżniają się dokumenty królewskie wydane m. in. przez Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana III Sobieskiego, Augusta II. Duża ich część zawiera przywileje nadane miejscowym cechom. Z kolei w innych, królowie jako właściciele Żup Krakowskich, informowali o zamierzonych kontrolach, rozstrzygali istotne kwestie czy nakazywali wydawanie soli wyznaczonym osobom lub instytucjom, np. 180 beczek dla kasztelana połanieckiego, 50 beczek dla Dominikanów z Dzikowa oraz 30 beczek soli dla konwentu Benedyktynek w Staniątkach.

Interesujące są: XVII-wieczny dokument miejski wraz z panoramą miasta z tego okresu oraz akty królewskie z wizerunkami władców.

Warty uwagi jest XVI-wieczny starodruk „Kronika polska” Marcina Bielskiego. Interesujące dokumenty dotyczące personelu kopalni zestawiono z przedmiotami związanymi z ich pracą. Z kolei ozdobne faktury i oferty można oglądać w zaaranżowanym gabinecie urzędnika salinarnego.

Wyjątkową wartość posiadają także „Księgi pamiątkowe zwiedzających kopalnię soli”. Zostały one wprowadzone w XVIII w. przez Austriaków i funkcjonują aż do czasów nam współczesnych. Ilustrują historię miejscowego ruchu turystycznego i stanowią zbiór autografów znanych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury itd. Widnieją w nich wpisy m. in. Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Adama Stefana Sapiehy, Karola Wojtyły, Stanisława Wojciechowskiego, Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Aleksandra I, Elizy Orzeszkowej, Adama Asnyka, Johanna Wolfganga von Goethe, Jana Matejki, Walentyny Tiereszkowej czy Dmitrija Mendelejewa. Niektóre z nich wzbogacają wizerunki osobistości lub pamiątkowe fotografie wykonane w Wieliczce.

Wystawę można zwiedzać do 16 lutego 2014 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce (ul. Zamkowa 8), codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godz. 8.30 – 15.30. W soboty wstęp wolny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*