pokój w Brześciu Kujawskim

31 grudnia 1435 roku zawarto pokój w Brześciu Kujawskim

Tego dnia 1435 roku królestwo polskie zawarło z zakonem krzyżackim pokój w Brześciu Kujawskim

Pokój w Brześciu Kujawskim skutkował tym, iż Zakon miał zrezygnować z przymierza ze zbuntowanym księciem litewskim Świdrygiełłą oraz uznać Zygmunta Kiejstutowica jako nowego wielkiego księcia.

Zastrzeżeniem było, iż żadna władza cesarska czy papieska nie może podważyć tego traktatu.

W sprawach terytorialnych traktat brzeski utrzymywał w mocy postanowienia wcześniejszego traktatu mełneńskiego, a za jego złamanie zakon krzyżacki miał zapłacić karę 9500 złotych węgierskich.

Comments are closed.