Prace archeologiczne w Niewieścinie zostaną wznowione wiosną

W grudniu ubiegłego roku, podczas budowy drogi S7, na odcinku w okolicach Niewieścina w powiecie świeckim odkryto cmentarzysko sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Początkowe badania ujawniły wiele ciekawych informacji. Została podjęta decyzja o kontynuowaniu prac na wiosnę.

Odkryte cmentarzysko zalicza się do grupy birytualnych. Oznacza to, że w jednej fazie użytkowania wystąpiły dwa różne obrządki pogrzebowe – szkieletowy i ciałopalny. Nekropolia pochodzi z epoki żelaza, czyli okresu wpływów rzymskich datowany na 200 rok p.n.e. – 375 r. n.e.

Pierwsze prace archeologiczne wykazały, że jest to prawdopodobnie cmentarz ludów kultury wielbarskiej, którą tworzyła ludności ze Skandynawii – Goci i Gepidzi, która w tamtym okresie zamieszkiwała te tereny, oraz przybyli już wcześniej Wendowie i Rugiowie.

Analiza antropologiczna szkieletów wykazała, że są to groby ludzi dorosłych. Niestety, cmentarzysko nosi znamiona rabunków, które miały miejsce w okresie jego funkcjonowania lub niewiele później. Mimo tego udało się odnaleźć mnóstwo cennych eksponatów, między innymi bogato zdobione brązowe zapinki, szklane koraliki stanowiące elementy kolii oraz fragmenty ozdób srebrnych. Szczegółowa analiza szkieletów, oraz znalezionych przedmiotów zostanie przeprowadzona w ciągu dwunastu miesięcy.

Ze względu na cenne informacje jakie można zdobyć badając cmentarzysko, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Bydgoszczy podjął decyzję o kontynuowaniu badań gdy tylko warunki na to pozwolą. Ponadto rozszerzył zasięg ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku w Niewieścinie.

W niedalekiej odległości, w okolicach Osowca przy tej samej budowie odnaleziono fundamenty bunkra. Najprawdopodobniej jest to fundament jednego z bunkrów pasa obrony z 1939 roku tzw. Przedmościa Bydgoskiego. Po decyzji wojewódzkiego inspektora zabytków zostanie zgruzowany.

Źródło: pomorska.pl

Fot.: domena publiczna

Kamil Janczarek  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*