Promocja książki Łukasza Bertrama „Obieg NOW-ej”

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN zaprasza 20 marca o godz. 18:00 na promocję książki Łukasza Bertrama Obieg NOW-ej, w której zgromadzono relacje działaczy Niezależnej Oficyny Wydawniczej. W dyskusji o książce udział wezmą: Łukasz Bertram, autor publikacji, dr Łukasz Kamiński, prezes IPN, Mirosław Chojecki, założyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej, Piotr Szwajcer, organizator kolportażu NOW-ej. Spotkanie poprowadzi dr hab. Marcin Zaremba z Instytutu Historycznego UW.

NOW-a była wydawnictwem jedynym w swoim rodzaju: nie tylko symbolem intelektualnego oporu wobec systemu komunistycznego, lecz także bezprecedensowym przejawem oddolnej samoorganizacji i przedsiębiorczości. Równie fascynująca jak kulturotwórcza rola wydawnictwa jest jego organizacyjna codzienność – pozyskiwanie materiałów, urządzeń, lokali, środków transportu, zapewnienie wymogów konspiracji; wielość drobnych czynności, a także procedur, dzięki którym możliwa była ich koordynacja. NOW-a zatem to zarówno idea, jak i działanie.

Publikacja, przygotowana przez Ośrodek KARTA i Instytut Pamięci Narodowej, została pomyślana i zrealizowana jako dynamiczny montaż przeplatających się świadectw historycznych – zgodnie z metodą wypracowaną przez Ośrodek KARTA. Podstawowym źródłem prezentowanego tu materiału jest 35 relacji nagranych przez autora, Łukasza Bertrama, w okresie od czerwca do listopada 2012.Relacji tych udzieliły osoby, których zaangażowanie w działalność Oficyny przybierało bardzo różnorodne formy: jej twórcy i członkowie kolegium redakcyjnego, koordynatorzy i łącznicy, drukarze i współpracownicy pozostający w bliższej lub dalszej orbicie firmy. Rozmówcy Łukasza Bertrama nie tylko rekonstruują fakty (nierzadko takie, które nie znalazły odbicia nigdzie poza ludzką pamięcią), ale formułują ich interpretacje; zastanawiają się nad tym, jaki sens nadawali swym działaniom wówczas, a jaki nadają obecnie. Ich wizja przeszłości często jest spójna, nierzadko jednak rozbieżności dotyczą spraw absolutnie kluczowych, co wynika tyleż z odmiennych poglądów, ile z naturalnego zamazywania się wspomnień wraz z upływem czasu.

(ze Wstępu)

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*