Rok 1944 – Powstanie Warszawskie

Podpisanie Układu o zaprzestaniu działań wojennych Warszawie". Dowódca Armii Krajowej, gen. Tadeusz Komorowski - "Bór" w kwaterze gen. von dem Bacha w Ożarowie pod Warszawą.
Podpisanie Układu o zaprzestaniu działań wojennych Warszawie”. Dowódca Armii Krajowej, gen. Tadeusz Komorowski – „Bór” w kwaterze gen. von dem Bacha w Ożarowie pod Warszawą.

Komenda Główna Armii Krajowej podjęła rozmowy o poddaniu miasta. Akt kapitulacji podpisano 2 października 1944 r. w Ożarowie. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim około 18 tys. polskich żołnierzy, a 25 tys. zostało rannych. Niemców zginęło około 17 tys.[6]. Dla porównania należy podać, że w masowych egzekucjach, zawalonych domach i pożarach śmierć poniosło 180 tys. osób cywilnych, w tym wielu wybitnych przedstawicieli polskiego życia kulturalnego[7].

W październiku 1944 r. na rozkaz Hitlera po całkowitej ewakuacji ludności rozpoczęto totalne niszczenie Warszawy przez podpalenie i systematyczne burzenie reprezentacyjnych budynków, muzeów, archiwów. Doprowadziło to z końcem tegoż roku do przekształcenia stolicy w prawdziwą pustynię. Prasa hitlerowska głosiła, że odtąd Warszawa stanowić będzie na zawsze jedynie „punkt geograficzny”[8].

Epilog

Powstanie Warszawskie żyje i żyć powinno w naszej narodowej świadomości całą głębią szacunku dla szczytów bohaterstwa i zadumą nad jego historyczną prawdą.

Powstanie to nie tylko wielka epopeja bezgranicznego bohaterstwa milionowej stolicy i jej powstańców. Ogromu tego poświęcenia nic nie zdoła przesłonić ani przewyższyć. Powstanie Warszawskie to patos 63 dni walki, prowadzonej w warunkach istnego piekła, w czasie których miasto legło w gruzy, spopieleniu uległy bezcenne skarby kultury, życie straciły setki tysięcy ludzi, a reszta mieszkańców milionowej stolicy poszła na tułaczkę i poniewierkę. Była to katastrofa narodowa. Powstanie Warszawskie to synonim polskiego heroizmu i niemieckiego barbarzyństwa. Tym niemniej nie może on przesłaniać problemu odpowiedzialności. Na tych, co szafują życiem ludzi, ich dorobkiem i zasobami kultury narodowej, ciąży wyjątkowa odpowiedzialność. Powstanie to wielkie historyczne wydarzenie, którego prawda powinna być należycie znana, aby kłamstwa o nim nie rodziły zatrutych owoców. Powstanie Warszawskie rodzi nakaz podejmowania wzmożonych wysiłków nad właściwą i powszechną poprawą kultury politycznej narodu. Prawda o Powstaniu unaocznia skutki niewłaściwego mechanizmu selekcji i doboru właściwego człowieka na właściwe stanowisko. Te wady naszego organizmu narodowego są schorzeniami zadawnionymi, powstałymi przez zaniedbywanie na przestrzeni wieków i do dziś, zasad umiejętnego rządzenia się. Pamięć o Powstaniu winna uczyć kultu wielkości człowieka oraz kultu kompetencji i odpowiedzialności za życie i wartości Narodu. Czas na polską szkołę realizmu i rzetelnej kompetencji. O to wołają gruzy Warszawy i tysiące poległych, a wołają na miarę wielkości i powszechności bohaterstwa ujawnionego w Powstaniu.

Maciej Wierzchnicki

 

Bibliografia:

Buszko J., Historia Polski 1864 – 1948, Warszawa 1985.

Ciechanowski J., Powstanie warszawskie – na tropach tragedii, Warszawa 1992.

Glubiński T., Trudny wiek XX, Warszawa 1998.

Kirchmayer J., Powstanie warszawskie, Warszawa 1959.

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej: Armia Krajowa, t. III, Londyn 1951.

Radziwiłł A., Roszkowski W., Historia 1939 – 1956, Warszawa 2002.

Przypisy:

[1] Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej: Armia Krajowa, t. III, Londyn 1951, s. 199.

2 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1939 – 1956, Warszawa 2002, s. 104.

3 Ibidem, s.104.

4 T. Glubiński, Trudny wiek XX, Warszawa 1998, s. 302-303.

5 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, op. cit., s. 107.

6 T. Glubiński, op. cit., s. 303-304.

7 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, op. cit., s. 109.

8 J. Buszko, Historia Polski 1864 – 1948, s. 397.

2 komentarze

  1. Akurat to zdjęcie nie jest z dnia kapituacji(2.X.44) Jest to zdjecie zrobione ¤.X.44 na Extra rozmowie na INNE TEMATY –

  2. Do petraktacji i podpisania Umowy Zakoń czenia walk- Warunków- Bór Komoroeski wysłał upełnomocniona delegacje KGAK z tłumaczem, która przyniosla gotowe 24 postulaty w dwóch językach:
    Które Niemcy w pełni zaakceptowali…..(….)Gen, Komorowski jako Naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie mianowany przed 2 dniami był chroniony KONSTYTUTYCJIE

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*