Sąd nad dekadą Jaruzelskiego? Próba bilansu, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981–1989) | konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Sąd nad dekadą Jaruzelskiego? Próba bilansu, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981–1989)”.  

Konferencja odbędzie się w Warszawie 13 grudnia 2021 roku (poniedziałek).

Czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce jest naturalną okazją do dokonania rzeczowego bilansu historii lat 1981–1989.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy, którzy zechcieliby podjąć się omówienia, a następnie przygotowania artykułu naukowego z zaproponowanych poniżej tematyk:

1. wprowadzenie i przebieg stanu wojennego (1981–1983)

2. specyfika rządów „dyrektoriatu”

3. rola PZPR w nowej sytuacji politycznej (m.in. w kontekście nowej roli wojska) (1981–1989)

4. gospodarka (1981–1989)

5. kultura i sztuka w obiegu legalnym i podziemnym – próba syntezy (1981–1989)

6. nauka polska – próba syntezy (1981–1989)

7. nastroje społeczne i najważniejsze pozapolityczne wydarzenia dekady w Polsce (1981–1989)

8. polityka międzynarodowa ekipy Wojciecha Jaruzelskiego

9. ZSRS a PRL (1981–1989)

10. opozycja „konstruktywna” (1981–1989)

11. opozycja „radykalna” (1981–1989)

12. obóz władzy a koncepcje porozumienia z opozycją

13. Okrągły Stół – przegląd współczesnych interpretacji i ocen

Interesują nas przede wszystkim naukowe ujęcia syntetyczne, najchętniej zaprezentowane w formie przystępnej w odbiorze.

Jesteśmy otwarci na przyjęcie referatów spoza zaproponowanej puli tematycznej.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Przewidujemy wynagrodzenie autorskie za wygłoszenie referatu naukowego i przesłanie artykułu naukowego do druku.

Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2021.

Artykuły pokonferencyjne złożą się na książkę.

Prelegenci zobowiązują się więc do nadesłania artykułu przeznaczonego do druku, uzupełnionego o wnioski wynikające z dyskusji, dostosowanego do instrukcji wydawniczej IPN nie później niż 31 dni po zakończeniu konferencji (artykuł o objętości ok. 25-30 znormalizowanych stron). Artykuły przesłane do druku po tym terminie nie zostaną opublikowane.

Zgłoszenie do udziału w konferencji zawierające:

– wstępny tytuł wystąpienia

– jego bardzo krótki abstrakt lub plan (max. 1200 znaków, czyli nie więcej niż pół strony znormalizowanego tekstu)

– notkę biograficzną

– dane kontaktowe

prosimy przesyłać na adres głównego organizatora konferencji (załącznik):

dr Robert Spałek

[email protected]

Decyzję o przyjęciu referatu organizatorzy (OBBH IPN w Warszawie) przekażą osobom zgłaszającym się najpóźniej w pierwszych dniach kwietnia 2021.

Miejsce konferencji: Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie

Organizator: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*