Sesja „W blasku dawnych klejnotów i sreber stołowych”

Tylu naukowych sław z zakresu tematyki złotniczej kaliskie muzeum nie miało jeszcze okazji gościć. Okazja ku temu nadarza się już 1 grudnia, w dniu św. Eligiusza, patrona złotników, kiedy to w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej odbędzie się sesja popularno-naukowa pt. „W blasku dawnych klejnotów i sreber stołowych”. Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Siedem wieków kaliskiego złotnictwa”, która cieszy się sporym zainteresowaniem odwiedzających. Rozpocznie się o godz. 10:00.

Do Kalisza przybędą wówczas najznamienitsi naukowcy w tej dziedzinie. Także tytuły wykładów już wzbudzają wśród miłośników historii Kalisza spore emocje (program konferencji poniżej).

Jednym z głównych punktów sesji jest referat pt. „Malowane klejnoty. Biżuteria Polek w końcu XVI i w XVII wieku w świetle ikonografii portretowej”, który wygłosi dr hab. Anna Sieradzka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. To historyk sztuki, wykładowca w IHS UW, znany i ceniony kostiumolog (związki sztuki i mody), specjalistka w dziedzinie rzemiosła artystycznego, a także sztuki secesji i art déco. Dr Sieradzka jest także przewodniczącą Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy oddziale warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członkiem Rady Redakcyjnej „Spotkań z Zabytkami”, przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej w warszawskim Cechu Rzemieślników Artystów.

Ciekawie zapowiada się także wystąpienia pana mgra Ryszarda Bobrowa, którego muzeum gościło już podczas otwarcia wystawy. Warszawski historyk sztuki wygłosi referat pt. „Kaliska „kultura stołu”. Asortyment i przeznaczenie sreber stołowych wytwarzanych w Kaliszu w XIX w.”. Ten wybitny znawca złotnictwa, zwłaszcza XIX wieku (w tym kaliskiego) to także ceniony konsultant naukowy, wieloletni Kurator Zbiorów Sztuki Zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz autor bardzo licznych katalogów zbiorów rzemiosła artystycznego i naukowych opracowań, m. in. dotyczących kaliskiego złotnictwa w XIX wieku. Wśród wykładowców nie zabraknie też kaliskiego akcentu, wystąpienia ks. dra Jarosława Powąski, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej i wykładowcy w kaliskim Wyższym Seminarium Duchownym, który jest cenionym specjalistą w zakresie liturgii trydenckiej, teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin.

Wystawę „Siedem wieków kaliskiego złotnictwa” otwarto 5 października. Było to tematycznie pierwsze takie wydarzenie w bogatej historii Kalisza. Wystawa czynna będzie do 16 grudnia. Niewielu mieszkańców miasta wie, że najstarsza wzmianka o złotniku działającym w Kaliszu pochodzi z 1423 roku. Z przekazów historycznych wynika, że kaliscy złotnicy po raz pierwszy zawiązali cech jeszcze przed 1548 rokiem, a uzyskali ten przywilej od króla Zygmunta I Starego. Wystawa ma przypomnieć zwiedzającym o tym istotnym fakcie i ukazać wszelkie aspekty dawnego złotnictwa kaliskiego. Ramowa koncepcja przewiduje prezentację eksponatów uporządkowanych w kilka działów tematycznych. Jednym z nich będzie aranżacja wnętrza dawnej pracowni złotniczej z tradycyjnym, przez wieki utrzymującym się wyposażeniem, która z pewnością będzie wizualną atrakcją.

Przed rozpoczęciem sesji i po jej zakończeniu będzie możliwość zwiedzania wystawy Siedem wieków kaliskiego złotnictwa. Udział w sesji jest bezpłatny.

Dariusz Wierzański

Źródło: materiały prasowe

SESJA „W BLASKU DAWNYCH KLEJNOTÓW I SREBER STOŁOWYCH”

1 grudnia (czwartek) 2016 roku

w siedzibie Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej,

Kalisz, ul. Kościuszki 12, sala multimedialna (parter)

Program sesji:

godz. 10:00

Sylwia Kucharska – Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Słowo wstępne

ks. dr Jarosław Powąska – Kuria Diecezjalna w Kaliszu

Św. Eligiusz, biskup Noyon i Tournai, patron złotników

dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Malowane klejnoty. Biżuteria Polek w końcu XVI i w XVII wieku w świetle ikonografii portretowej

godz. 11:00

Przerwa na kawę

godz. 11:30

dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

O funkcjach, wzorach i znaczeniu pierścieni w dziewiętnastym wieku 

Małgorzata Szuman-Gorczyca – Muzeum Okręgowe w Koninie

Włosy – najserdeczniejsza pamiątka czy kontrowersyjny relikt

Michał Błaszczyński – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Ozdoby  staropolskiego stroju męskiego

godz. 13:00

Przerwa na kawę.

godz. 13:30

Ryszard Bobrow – Muzeum Narodowe w Warszawie

Kaliska „kultura stołu”. Asortyment i przeznaczenie sreber stołowych wytwarzanych w Kaliszu w XIX w.

dr Ewa Andrzejewska – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

W skarbczyku kaliskiej mieszczki… Klejnoty i srebra stołowe mieszkańców Kalisza w świetle archiwaliów z XVI–XVIII w.

godz. 14:30

zakończenie obrad

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*