VI Krakowskie Spotkania Starożytnicze – Konferencja

 

VI KRAKOWSKIE SPOTKANIA STAROŻYTNICZE 19-21 MARCA 2014
OECONOMIA INEPTE! GOSPODARKA W STAROŻYTNOŚCI
PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I (środa 19 marca)

9:00–11:00 przyjazd uczestników, rejestracja w siedzibie Koła Naukowego Historyków Studentów UJ (Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, Niski Parter, pokój 21)

11:00–11:30 otwarcie konferencji przez prof.dr. hab. Edwarda Dąbrowę, Kierownika Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii UJ, Dyrektora Instytutu Judaistyki UJ

(Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, sala 108 im. Józefa Wolskiego)

11:30–13:00 wykład inauguracyjny prof. dr hab. Ewdoksji Papuci-Władyki, Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii UJ, specjalistki w zakresie ceramiki greckiej i malarstwa wazowego, Kierownik Polskiej Redakcji serii Corpus Vasorum Antiquorum, autorki m.in. „Sztuki starożytnej Grecji”

Temat wystąpienia: Ceramika grecka a ekonomia

13:00–14:00 obiad

14:00–15:15 KWESTIE GOPODARCZE W GRECJI KLASYCZNEJ

(moderatorzy: dr hab. Joanna Janik, mgr Jakub Kuciak)

(wszystkie obrady w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala 108)

 1. mgr Agnieszka Ostrowska (kulturoznawstwo UJ), Sytuacja ekonomiczna kobiet w starożytnej Grecji : Hetera – kobieta przedsiębiorcza

 2. Wojciech Duszyński (historia UJ), Jak zarobić na wojnie? Przypadki spartańskie i ateńskie

 3. mgr Jakub Karczyński (historia UAM), Aspekty ekonomiczne ateńskich traktatów pokojowych z IV wieku p.n.e.

15:15–16:00 GRECKA MYŚL EKONOMICZNA

(moderatorzy: dr hab. Joanna Janik, mgr Ryszard Tokarczuk)

 1. mgr Piotr Siwczak (filologia nowogrecka UAM), Spekulatywność modelu, czyli z platońskich rozważań o ekonomii

 2. Łukasz Tomanek (filozofia UŚ), Sprawiedliwość, wymiana, wspólnota. O znaczeniu cnoty sprawiedliwości w myśli ekonomicznej Arystotelesa.

16:00–16:15 przerwa na kawę

16:15–18:00 PIENIĄDZ I LITERATURA

(moderatorzy: dr hab. Michał Stachura, mgr Ryszard Tokarczuk)

 1. mgr Maciej Gaździcki (polonistyka UJ), Cesarze a pieniądze w Żywotach Cezarów Gajusza Swetoniusza Trankwillusa

 2. Jan German (filologia klasyczna UJ), Vomunt ut edant, edunt ut vomant. Przepych rzymskich uczt na tle praw przeciw zbytkowi i obyczajowości

 3. mgr Dawid Lipiński (filologia klasyczna UMK), Targ o główkę cebuli. Rzymskie precationes jako targowanie się z bóstwem.

 4. mgr Damian Domański (literaturoznawstwo KUL), Zachęta do czynienia jałmużny w pismach Augustyna z Hippony

18:30 wyjście integracyjne

 

DZIEŃ II (czwartek 20 marca)

(obrady w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Sala audiowizualna)

9:00–10:15 NUMIZMATYKA RZYMSKAcz. 1

(moderatorzy: dr hab. Jarosław Bodzek, Bartosz Kołoczek)

 1. Jakub Polasik (archeologia UJ), Polityka monetarna oraz reformy mennictwa za czasów panowania Oktawiana Augusta – kwestia zachodnich mennic prowincjonalnych

 2. mgr Justyna Dworniak (archeologia UŁ), System monetarny w Imperium Rzymskim w okresie I wieku n.e. na przykładzie miast leżących na terenie Etrurii

 3. Szymon Jellonek (historia UJ), Mennictwo kolonialne za czasów Augusta

 

10:15–11:30 NUMIZMATYKA RZYMSKA cz. 2

(moderatorzy: dr hab. Jarosław Bodzek, Bartosz Kołoczek)

 1. Artur Strzeszewski (archeologia UWr), Handel i moneta w kontaktach Barbarzyńców z Imperium Rzymskim

 2. mgr Mariusz Kwaśny (archeologia UŚ), Uzbrojony denar? Czyli słów kilka o ikonografii rzymskiego uzbrojenia defensywnego na monetach z okresu I w p.n.e. – I w n.e.

 3. Paulina Koczwara (archeologia UJ), Po co numizmatykowi statystyka, czyli szacowanie wielkości produkcji monet w starożytności

12:00–13:00 Prezentacja zbiorów mennictwa starożytnego Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

(Prowadzenie: dr hab. Jarosław Bodzek, Kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, Redaktor czasopisma Noate Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne, archeolog, autor książki: „ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜATA. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.)”

13:00–14:00 obiad

(obrady w Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, sala ??????)

14:30–16:00 wykład dr. hab. Gościwita Malinowskiego prof. UWr, filologa klasycznego, Dyrektora Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych  UWr, tłumacza twórczości Agatarchidesa z Knidos (zainteresowania badawcze: historiografia hellenistyczna, Geografia Strabona jako źródło historyczne, zwierzęta świata antycznego)

Temat wystąpienia: Ptolemeusze wyzyskiwacze – Agatarchides z Knidos prekursor historii społecznej

16:15–17:00 RZYM – GOSPODARKA I KRYZYS

(moderatorzy: dr Maciej Piegdoń, Wojciech Duszyński)

 1. Bartosz Jan Kołoczek (historia, filologia klasyczna UJ), Wojna sprzymierzeńcza (90-88 przed. Chr.)

w perspektywie kryzysu gospodarczego Republiki Rzymskiej

 1. Szymon Rusin (historia UJ), Trudne następstwo i droga do upadku. Ekonomiczne aspekty polityki cesarza Publiusza Helwiusza Pertynaksa

17:00–17:15 przerwa na kawę

17:15–19:00 BLISKI WSCHÓD

(moderatorzy: dr Tomasz Grabowski, Wojciech Duszyński)

 1. Jerzy Fatyga (historia KUL), Odbudowa pozycji gospodarczej Egiptu za czasów pierwszych faraonów XVIII dynastii

 2. mgr Filip Taterka (archeologia UAM), Strajki robotników egipskich w Deir el-Medina w czasach Ramzesa III

 3. mgr Bartłomiej Proc (historia KUL), Oręż przeciw pieniądzu. Walka Artakserksesa II z Cyrusem Młodszym

 4. Aleksandra Syc (historia UJ), Między kobietą a jej majątkiem. Kobieta jako właścicielka dóbr w świetle dokumentów prywatnych z Egiptu grecko rzymskiego

DZIEŃ III (piątek 21 marca)

(wszystkie obrady w Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, sala 108 im. Józefa Wolskiego)

9:30–10:45 HANDEL, ROLNICTWO, RZEMIOSŁO cz. 1

(moderatorzy: dr hab. Sławomir Sprawski, Aleksandra Syc)

 1. mgr Kamil Sobczak (archeologia UŁ), Sebastos – polityczne i ekonomiczne znaczenie portu Cezarei Nadmorskiej

 2. Anna Mech (archeologia UW), Gospodarka rolna w Afryce rzymskiej. Znaczenie dla elit społecznych

 3. Radosław Ziarkowski (historii UŁ), Początki hodowli jedwabników w Bizancjum

10:45–11:45 HANDEL, ROLNICTWO, RZEMIOSŁO cz. 2

(moderatorzy: dr hab. Sławomir Sprawski, mgr Adrian Drabik)

 1. Mariya Avramova (archeologia UW), Greckie emporion w okresie klasycznym i hellenistycznym w źródłach pisanych i archeologicznych

 2. Marta Bajtler (archeologia UW), Szlakiem ceramicznych korków do amfor

12:00–13:00 obiad

13:30–15:00 wykład dr. Adama Izdebskiego, historyka specjalizującego się w historii społeczno-gospodarczej oraz środowiskowej późnej starożytności oraz Bizancjum, autora książki „A Rural Economy in Transition. Asia Minor from Late Antiquity into the Early Middle Ages”

Temat wystąpienia:Późna starożytność jako punkt kulminacyjny historii gospodarczej grecko-rzymskiego Wschodu

15:15–16:00 TEORETYCZNE SPOJRZENIE NA GOSPODARKĘ ANTYCZNĄ

(moderatorzy: dr Adam Izdebski, mgr Adrian Drabik)

 1. mgr Wawrzyniec Miścicki (archeologia UJ), Chłopi, kupcy i piraci. Czyli co badania nad sytuacją ekonomiczną hoplitów mogą nam powiedzieć o stosunkach gospodarczych w archaicznej Grecji?

 2. mgr Anna Urszula Klimek (archeologia UW), Czy można mówić o starożytnej gospodarce, jak o gospodarce rynkowej?

 3. Kasper Hanus (archeologia, University of Sydney), Studia porównawcze nad socjoekonomiczną rolą kompleksów urbanistycznych o niskiej gęstości zaludnienia jako stolic

16:15–16:30 ZAKOŃCZENIE

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*