W Gdańsku Powstał „Dom Kresy”

Dom Kresy to ośrodek, który ma wspierać edukację i popularyzować historię o utraconych po II Wojnie Światowej Kresach Wschodnich.

Inicjatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które na potrzeby realizacji pozyskało pomieszczenie w Dworze Uphegena przy ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku.

To będzie dom otwarty dla wszystkich, którym dawne Kresy są bliskie. Zarówno dla tych, którzy się tam urodzili, jak i dla ich potomków, ale też dla osób, które chcą pamięć o Kresach, kultywować i współpracować z Polakami mieszkającymi na terenie obecnej Litwy, Ukrainy czy Białorusi, powiedział podczas inauguracji PAP Michał Rzepiak, członek stowarzyszenia oraz koordynator projektu „Dom Kresy”.

Goście podczas inauguracji projektu mogli obejrzeć wystawę „Wilno – miasto miłosierdzia”. Wystawa ta przybliżała między innymi historię kultu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie, było można ujrzeć zdjęcia i dokumenty pochodzące z Kresów.

Po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich wysiedlono blisko dwa miliony polskich obywateli. Duża część z nich trafiła do miast, które przed wojną lub w jej trakcie znajdowały się w granicach III Rzeszy. Jednym z takich miast był Gdańsk. Zakłada się, że około jednej trzeciej osób, które zasiedliły Pomorze po 1945 roku, pochodziło z terenów dawnych Kresów – powiedział PAP Rzepiak.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powstało w 1990 roku z inicjatywy współczesnego marszałka senatu – Andrzeja Stelmachowskiego. Celem stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie i podtrzymywanie znajomości historii Polski wśród Polaków i Polonii.

Źródło: dzieje.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Błażej Filipiak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*