Weź udział w VI edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2022 r. brzmi: Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo.

Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 15 marca 2022 roku

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

W 2022 roku mija 80 rocznica utworzenia Armii Krajowej – niezwykłej w swojej istocie zakonspirowanej organizacji stanowiącej część Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd też ta edycja Konkursu jest metodą upamiętnienia i uczczenia tej rocznicy przez Fundację.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala podczas Przeglądu Przeszłość / Przyszłość w sierpnia 2022 roku.
Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

– upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej

– promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych
i prawnych;

– nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym
i warsztatowym;

– wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2022 r.

Dzięki staraniom Fundacji, w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się anglojęzyczna wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. W 2021 roku zostały wydane prace Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego, Laureatów II i III edycji.

Konkursu. Fundacja, we współpracy z wydawnictwem Peter Lang, zapewniła opublikowanie nowych wersji tych książek w językach angielskim i niemieckim.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2022 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu Konkursu celem dostosowania go do bieżących okoliczności.

Szczegóły, harmonogram oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie organizatora projektu: www.fundacjakurtyki.pl

Zaprszamy do zgłaszania książek do Konkursu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*