Wieczór poświęcony więźniom Pawiaka

W dniu 30 lipca 2015 r. o godz. 17.00 w Muzeum Niepodległości odbędzie się koncert „Pamiętamy. Wieczór poświęcony więźniom Pawiaka”, podczas którego medalem PRO MASOVIA wyróżniony zostanie pan Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, uwięziony przez Niemców w 1943 roku, przesłuchiwany w siedzibie gestapo w al. Szucha, więzień Pawiaka, KL Auschwitz-Bireknau, KL Mauthausen-Gusen.

Ponadto dyplomami od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika uhonorowane zostaną również inne osoby zasłużone dla Muzeum Więzienia Pawiak, w szczególności, nieliczni już żyjący, byli więźniowie polityczni tego miejsca, dzieci urodzone w więzieniu, oraz krewni, którzy kultywują Pamięć o swoich przodkach więzionych na Pawiaku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Uroczystość ta jest jedną z imprez towarzyszących obchodom 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak, a także podsumowaniem pierwszego etapu realizacji projektu RPO WM, działanie 6.1 pt. „Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości”.

W części artystycznej wystąpi zespół ARCHI pod kierownictwem prof. Antoniego Markowskiego z następującym repertuarem:

Tommaso ALBINONI (1671–1751): Adagio na smyczki i klawesyn;

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): Kwartet fletowy D-dur KV 285;

Johann Sebastian BACH (1685– 1750): Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067 na flet, smyczki i klawesyn.

Zespół wystąpi w następującym składzie:

Anna Hara-Pióro – I skrzypce;

Bogusława Ziegelheim – II skrzypce;

Grażyna Piechowska – altówka;

Franciszek Pall – wiolonczela;

Antoni Markowski – kontrabas;

Aleksandra Zapała – flet;

Andrzej Zawisza – klawesyn.

Wieczór poprowadzi Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, Oddział Muzeum Niepodległości.

Komitet honorowy Obchodów 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak:

śp. prof. Władysław Bartoszewski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Pełnomocnik do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

dr Jan Ciechanowski – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej

Ewa Kopacz – Prezes Rady Ministrów

dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

ks. kard. dr Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Stanisław Zalewski – Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Muzeum Więzienia Pawiak zostało otwarte 28 listopada 1965 r. z inicjatywy i przy współpracy byłych więźniów politycznych, upamiętnia stare warszawskie więzienie, które przez cały okres swojego funkcjonowania (1835–1944) związane było z martyrologią narodu polskiego i walką o niepodległość. W jego murach osadzeni byli polscy patrioci, którzy wpierw podjęli walkę z rosyjskim zaborcą, a później z niemieckim okupantem. Więziono tu m.in. Romualda Traugutta i powstańców styczniowych; wybitnych polityków Macieja Rataja i Mieczysława Niedziałkowskiego; Janusza Korczaka, Irenę Sendlerową, św. Maksymiliana Kolbe; Janusza Kusocińskiego; Jana Bytnara; Hankę Ordonównę, Mirę Zimińską-Sygietyńską i wielu innych. Najtragiczniejszy okres w historii funkcjonowania Pawiaka przypada na lata 1939–1944, uwięziono tu około 100 tys. osób – 37 tys. zamordowano, a ok. 60 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*