Wojska krzyżackie zajęły Nowe Miasto

21 stycznia 1521 roku miało miejsce zajęcie Nowego Miasta przez wojska krzyżackie

Tego dnia 1521 roku wojska krzyżackie zajęły Nowe Miasto

Zajęcie Nowego Miasta przez wojska krzyżackie miało miejsce podczas wojny Polski z zakonem krzyżackim 1519-1521 r. Oddziały wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna w wyniku zdrady członków rady miejskiej zajęły dobrze ufortyfikowane Nowe Miasto.

Comments are closed.