Rada Nieustająca

19 stycznia 1789 roku nastąpiło zniesienie Rady Nieustającej

Tego dnia 1789 roku Sejm Czteroletni zniósł Radę Nieustającą

Zniesienie Rady Nieustającej miało miejsce w trakcie Sejmu Czteroletniego w 1789 roku. Rada Nieustająca powstała na sejmie rozbiorowym jeszcze w 1775 r., jako organ władzy rządowej. Składała się z króla i 36 konsyliarzy (18 z Senatu i 18 z izby poselskiej).

Zajrzyj też tu: Prof. Z. Zielińska: Konstytucja 3 maja to przełom z wielu punktów widzenia | Wywiad

Kadencja trwała 4 lata, jednak w celu zachowania ciągłości prac zmiana nie była dokonywana równocześnie pośród wszystkich członków Rady – co dwa lata wymieniano 2/3 składu, 1/3 składu pozostawała na swoich stanowiskach. Rada dzieliła się na 5 departamentów (złożonych z 4 do 8 członków):

  • Departament Interesów Cudzoziemskich – zajmował się dyplomacją; na czele stał król,
  • Departament Skarbu – nadzorował prace Komisji Skarbowej Koronnej i Komisji Skarbowej Wielkiego Księstwa Litewskiego, zajmował się rozwojem rzemiosła, handlu i przemysłu; na czele stał podskarbi,
  • Departament Sprawiedliwości – nadzorował system sądowy, dbał o egzekucję wyroków, zajmował się wykładnią prawa i rozpatrywał skargi na korupcję sędziów; na czele stał kanclerz,
  • Departament Wojskowy- od 1776, gdy skasowano Komisję Wojskową Koronną i Komisję Wojskową Wielkiego Księstwa Litewskiego przejął bezpośrednią kontrolę nad wojskami Rzeczypospolitej, odpowiadał za modernizację armii; na czele stał hetman,
  • Departament Policji, czyli Dobrego Porządku – nadzorował miasta królewskie, współpracował z komisjami dobrego porządku, zajmował się sprawami służby zdrowia i komisji szpitalnych, na czele stał marszałek.

Jej utworzenie niewątpliwie przyczyniło się do gospodarczego rozwoju Polski i poprawiło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnym wzmocnieniu władzy centralnej. Została przywrócona w 1793 r., zakończyła działalność rok później.

Comments are closed.