10 czerwca 1792 roku rozegrała się potyczka pod Stołpcami

Tego dnia 1792 roku miała miejsce potyczka pod Stołpcami

Potyczka pod Stołpcami to starcie w ramach wojny w obronie Konstytucji 3 Maja. Odziały jazdy tatarskiej i litewska brygada kawalerii narodowej pod dowództwem gen. mjr. Józefa Bielaka w bohaterskiej walce pokonały 2 rosyjskie pułki dragonów.

Pierwsza szarża przełamała Rosjan jednak wparci przez drugi pułk dragonów spowodowali panikę w szeregach Tatarów i przybyła na pomoc kawaleria narodowa nie mogła wiele wskórać.

Widząc to Józef Bielak zebrał około 100 kawalerzystów i zaszarżował na wroga. Brawurowa szarża spowodowała, iż reszta rozproszonych oddziałów przyłączyła się do ataku. Mimo przewagi liczebnej jazda rosyjska rzuciła się do ucieczki w kierunku rzeki, w której podczas panicznej przeprawy utonęło wielu Rosjan.

Życie im uratowała gęsta salwa piechoty i dział, która spowodowała, iż żołnierze Józefa Bielaka odstąpili od dalszego pogromu.

Comments are closed.