Jan XXIII, który rozpoczął II sobór watykański

11 października 1962 roku rozpoczął się II sobór watykański

Tego dnia 1962 roku papież Jan XXIII otworzył obrady II soboru watykańskiego

II sobór watykański rozpoczął papież Jan XXIII 11 października 1962 roku. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Kościoła Katolickiego.

Papież Jan XXIII, będący inicjatorem soboru, uznał że kościołowi jest potrzebne dostosowanie się do nowych czasów- takie zadanie postawił przed 3058 ojcami i ekspertami którzy obradowali w czasie soboru. Pierwszej sesji przewodniczył Jan XXIII, pozostałym trzem jego następca Paweł VI.

Ogłoszono 16 ustaw, a w trakcie obrad zgodnie z zaleceniem papieża zrezygnowano z sądów potępiających, dopuszczając wolność wyrażania poglądów oraz skoncentrowano się na polemice konstruktywnej.

Główne tematy które omawiano to kwestie eklezjologiczne, liturgiczne, działalności misyjnej, ekumenizmu, stosunku Kościoła Katolickiego do innych wyznań. W konsekwencji obrad utworzono Synod Biskupów jako organ doradczy papieża oraz utworzono sekretariaty odpowiedzialne za inne religie.

Zmieniono postać mszy świętej, od tej pory kapłan miał odwracać się do ludu w jej trakcie, nie stać jak do tej pory tyłem, łacinę zastąpiono językiem narodowym. Papież Paweł VI nawiązał kontakt z patriarchą prawosławnym Atenagorasem I, w konsekwencji obaj odwołali wzajemne ekskomuniki którymi w 1054 się obłożyli.

II sobór watykański to najważniejsze wydarzenie dla kościoła w XX wieku, uznaję się ten moment za koniec dla Watykanu epoki kontrreformacji, mentalności oblężonej twierdzy. Sobór jest krytykowany z dwóch stron, konserwatywnej i modernistycznej. Konserwatyści zarzucają protestanizację kościoła, odejście od rzeczy które w kościele się sprawdzały. Tymczasem moderniści uważają że zmiany które się dokonały to wciąż za mało.

Comments are closed.