10 maja 1940 roku rozpoczęła się kampania francuska

Tego dnia 1940 roku wojska III Rzeszy zaatakowały Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg w ramach planu Fall Gelb

Kampania francuska to atak III Rzeszy na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg w ramach planu Fall Gelb. Inwazja na Francję trwała do 25 czerwca 1940 roku, Belgię do 28 maja 1940 roku, a Holandię do 14 maja 1940 roku. Luksemburg, który nie posiadał sił zbrojnych, skapitulował pierwszego dnia bez zbrojnego oporu.

Wszystkie kampanie zakończyły się zwycięstwem Niemiec i rozpoczęciem kilkuletniej okupacji tych państw. Straty niemieckie to w sumie około 47 000 zabitych i 117 000 rannych, straty wojsk broniących swoich państw to 360 000 zabitych lub rannych we Francji, 23 000 zabitych i rannych w Belgii oraz 2300 zabitych i 7000 rannych w Holandii. W obronie Francji i Belgii brały udział oddziały brytyjskie oraz w obronie tej pierwszej brały udział również oddziały polskie, które przedostały się tam po klęsce we wrześniu 1939 roku .

Przeczytaj także:
Mit o tchórzliwych Francuzach, czyli żołnierz i armia francuska w II Wojnie Światowej

Comments are closed.